สินค้า
ฟูจิ เบบี้วิป
กอท.ฮล. 16H5440010361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2021
ที่นอนยางพารา
กอท.ฮล. 16J7220010762
รับรองฮาลาลถึง 15/07/2021