สินค้า
คูริโนะ พรีเมี่ยมไวพส์
กอท.ฮล. 16H5440030362
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2020
ฟูจิ เบบี้วิป
กอท.ฮล. 16H5440010361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2020
ฟูจิ เบบี้วิป
กอท.ฮล. 16H5440010361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2020
คูริโนะ เบบี้วิป
กอท.ฮล. 16H5440020361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2020
คูริโนะ เบบี้วิป
กอท.ฮล. 16H5440020361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2020
แน็กซ์ ทิชชู่ กลูต้า
กอท.ฮล. 16H5450010361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2020
ที่นอนยางพารา
กอท.ฮล. 16J7220010762
รับรองฮาลาลถึง 15/07/2020
หมอนยางพารา
กอท.ฮล. 16J7220020762
รับรองฮาลาลถึง 15/07/2020
ผ้าห่มนอน
กอท.ฮล. 16A8200060250
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
ผ้าปูที่นอน
กอท.ฮล. 16A8200070250
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
ผ้าหมอนหนุน
กอท.ฮล. 16A8200080250
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
หมอนข้าง
กอท.ฮล. 16A8200090250
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
ที่นอน
กอท.ฮล. 16A8200100250
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020