สินค้า
น้ำมันกฤษณา
กอท.ฮล. 11B8000020758
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
ยาดมเออร์เบิร์น มิ้นท์ กลิ่นเกรพฟรุต ชนิดน้ำ
กอท.ฮล. 11H9540210662
รับรองฮาลาลถึง 06/06/2021
ยาดมเออร์เบิร์น มิ้นท์  ชนิดน้ำ
กอท.ฮล. 11H9540220662
รับรองฮาลาลถึง 06/06/2021
ยาคามินอล
กอท.ฮล. 11A6430220458
รับรองฮาลาลถึง 11/01/2021
ยาน้ำอันชิน
กอท.ฮล. 11A6430230458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ยาพอลลีน
กอท.ฮล. 11A6430240458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021