สินค้า
น้ำมันกฤษณา
กอท.ฮล. 11B8000020758
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
บุกเส้นขาว
กอท.ฮล. 113260221152
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ยาคามินอล
กอท.ฮล. 11A6430220458
รับรองฮาลาลถึง 11/01/2021
ยาน้ำอันชิน
กอท.ฮล. 11A6430230458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ยาพอลลีน
กอท.ฮล. 11A6430240458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ฮ๊อพซ์  รสเชอร์รี่
กอท.ฮล. 11A3420071149
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
ฮ๊อพซ์  รสองุ่น
กอท.ฮล. 11A3420081149
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
ฮ๊อพซ์  รสเมนทอล
กอท.ฮล. 11A3420091149
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
ฮ๊อพซ์  รสคาราเมล
กอท.ฮล. 11A3420101149
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
ฮ๊อพซ์  รสส้ม
กอท.ฮล. 11A3420111149
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
โทรทซิล  รสพรุน
กอท.ฮล. 11A3420081150
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
โทรทซิล  รสเมนทอล
กอท.ฮล. 11A3420121152
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
อาโมจิน-เยล
กอท.ฮล. 11A3420131154
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020
โทรทซิล
กอท.ฮล. 11A3420141158
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2020