สินค้า
-
กอท.ฮล. 603341650459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341660459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341670459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341630459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 90H5620010361
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
น้ำองุ่น 40% ชนิดอัดก๊าซ
กอท.ฮล. 91C0590011154
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
น้ำมะพร้าวเผาผสมเนื้อมะพร้าว ( JRM02 ) ตรา โคโค่เวย์
กอท.ฮล. 914401540462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2022
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600963980261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อบรรจุขวด
กอท.ฮล. 91B4070080952
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2021
น้ำแมงลักกลิ่นโยเกิร์ต
กอท.ฮล. 91D0077350157
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2021
น้ำผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว กลิ่นพีช
กอท.ฮล. 911241680862
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2021
น้ำองุ่น  25% ผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 916160570351
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
นมมะพร้าวพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 91B1531161259
รับรองฮาลาลถึง 08/11/2020
น้ำส้มเข้มข้น
กอท.ฮล. 91A1290650354
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำรสสับปะรด 10%
กอท.ฮล. 911241490862
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2021
น้ำมะพร้าวไม่ใส่เนื้อบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 91B4071410960
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2021
40% Red Grape Low Calories Formula
กอท.ฮล. 914743081258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
Aloe Vera Drink with Apple-Flavor
กอท.ฮล. 91C7463340760
รับรองฮาลาลถึง 25/07/2021
ชากลิ่นกุหลาบ
กอท.ฮล. 93A9260430853
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: