สินค้า
COCOA POWDER FAT  CONTENT 10%-12%  / MALAYSIA
กอท.ฮล. 988680070346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
CHOCOLATE
กอท.ฮล. 988680180346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER 26%-KOOAPOL F.T.C./CZECHOSLOVAKIA
กอท.ฮล. 988680220348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
เครื่องดื่มผงปรุงสำเร็จ ดาร์กช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 98A9261310859
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
เครื่องดื่มผงโกโก้ปรุงสำเร็จ สูตรคัดสรร
กอท.ฮล. 98A9261500860
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
-
กอท.ฮล. 98A9261540860
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
โกโก้ อินเทน โซ่ (โกโก้ผง)
กอท.ฮล. 98A9261580860
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
เครื่องดื่มปรุงสำเร็จ รสโกโก้
กอท.ฮล. 98A9261590860
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
ช็อกโกแลต ทรี อิน วัน ฟอร์มูล่า ทู (เครื่องดื่มรสโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงกลิ่นช็อกแลต สูตร 2)
กอท.ฮล. 98B7240391160
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020