สินค้า
อโรมายล์ (ยีสต์) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 97A9380111062
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
อจิท็อป (ยีสต์) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 97A9380121062
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
อจิเร็กซ์ เอ็นเฮช (ยีสต์) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 97A9380141062
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
อจิเร็กซ์ (ยีสต์) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 97A9380131062
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
ฟรักโทสไซรัป
กอท.ฮล. 973530011143
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
กลูโคสไซรัป
กอท.ฮล. 973530021143
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
มอลโทเดกซ์ทริน ไซรับ
กอท.ฮล. 97A2290071161
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
เด็กซ์โตรส โมโนไฮเดรต
กอท.ฮล. 97A2290040747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
เด็กซ์โตรส
กอท.ฮล. 977590050855
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
ดี-ซอร์บิทอล 70%  โซลูชั่น
กอท.ฮล. 97A2290050747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
GLUCOSE/ MILD/ MALTOSE  SYRUP
กอท.ฮล. 979050030446
รับรองฮาลาลถึง 26/04/2021
GLUCOSE/ MILD/ MALTOSE  SYRUP
กอท.ฮล. 979050030446
รับรองฮาลาลถึง 26/04/2021
สารให้ความหวานเอสโอเอช (ไฮโดรจิเนตเต็ด สตาร์ชไฮโดรไลเซต)
กอท.ฮล. 97A9380081060
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
กลูโคส
กอท.ฮล. 977590060855
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
สารให้ความหวานเอสโอ2-เอช (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380091060
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สารให้ความหวานอมอลตี้ไซรัป 70/60 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380101061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
น้ำเชื่อมเข้มข้นจากสับปะรด
กอท.ฮล. 971981130457
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2022
สารให้ความหวานอมอลตี้ไซรัป 70/85 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380071059
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
น้ำตาลไอโซมอลทูโลส
กอท.ฮล. 97G4890010760
รับรองฮาลาลถึง 20/07/2021
กรดซิตริก แอนไฮดรัส
กอท.ฮล. 97D0190011256
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2020
น้ำตาลไอโซมอลท์
กอท.ฮล. 97G4890020760
รับรองฮาลาลถึง 20/07/2021
กรดซิตริก โมโนไฮเดรต
กอท.ฮล. 97D0190021256
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2020
ซิตริก แอซิด แอนไฮดรัส กรานูลาร์
กอท.ฮล. 97D0190031257
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2020
น้ำตาลไอโซมอลท์ ซีพี
กอท.ฮล. 97G4890030761
รับรองฮาลาลถึง 20/07/2021
ลิควิดกลูโคส
กอท.ฮล. 97A2290020747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
เด็กซ์โตรส โซลูชั่น
กอท.ฮล. 97A2290030747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
ไฮ-ฟรุตโตส ไซรับ
กอท.ฮล. 97A2290060747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
สารให้ความหวานคริสตัลไลน์มอลติทอล (มัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380011050
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สารให้ความหวานคริสตัลไลน์มอลติทอลไฟน์พาวเดอร์(มัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380021054
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สารให้ความหวานเอ็มที-80 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380031055
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สารให้ความหวานเอสโอ(ไฮโดรจิเนตเต็ด สตาร์ชไฮโดรไลเซต)
กอท.ฮล. 97A9380041055
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สารให้ความหวานเอสโอ2เอช (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380051056
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
สารให้ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380061058
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021