สินค้า
ฟรักโทสไซรัป
กอท.ฮล. 973530011143
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
น้ำเชื่อม ตรา มิกซ์ชั่น
กอท.ฮล. 97E5120081260
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2019
มอลโทเดกซ์ทริน ไซรับ
กอท.ฮล. 97A2290071161
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
น้ำเชื่อมรสน้ำผึ้ง  ตราเอโร่
กอท.ฮล. 97G1100010360
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
ไฮ-ฟรุตโตส ไซรับ
กอท.ฮล. 97A2290060747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
กลูโคส
กอท.ฮล. 977590060855
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
ดี-ซอร์บิทอล 70%  โซลูชั่น
กอท.ฮล. 97A2290050747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
เด็กซ์โตรส โมโนไฮเดรต
กอท.ฮล. 97A2290040747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
น้ำผึ้งชาเขียว
กอท.ฮล. 97I4200441061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เด็กซ์โตรส โซลูชั่น
กอท.ฮล. 97A2290030747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
น้ำผึ้งชิบูย่า
กอท.ฮล. 97I4200431061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
สารให้ความหวานเอ็มที-80 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล)
กอท.ฮล. 97A9380031055
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2020
ลิควิดกลูโคส
กอท.ฮล. 97A2290020747
รับรองฮาลาลถึง 24/09/2021
กลูโคสไซรัป
กอท.ฮล. 973530021143
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
GLUCOSE/ MILD/ MALTOSE  SYRUP
กอท.ฮล. 979050030446
รับรองฮาลาลถึง 26/04/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: