สินค้า
้ำกระชายพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 96J0410470762
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
น้ำนมถั่วเหลือง กลิ่นเมล่อนสเตอริไลส์ ตรา SHINPO
กอท.ฮล. 96I8010110162
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2020
น้ำนมถั่วเหลือง  ผสมเม็ดแมงลัก ตราโฮมซอย
กอท.ฮล. 965390740854
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
ข้าวกล้องแผ่น
กอท.ฮล. 96A6131460160
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
นมผสมเม็ดแมงลักรสเมล่อน
กอท.ฮล. 96F0260521259
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2020
น้ำนมถั่วเหลือง รสจืด ตรา SHINPO
กอท.ฮล. 96I8010030162
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2020
ถั่วเขียวอบกรอบชนิดแผ่น
กอท.ฮล. 96A6131080158
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
นมถั่วเหลืองรสชาไทย
กอท.ฮล. 96F0260441259
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2020
นมถั่วเหลือง 100%  ยูเอชที  ตรามารูซัน
กอท.ฮล. 963260371057
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวรสจืด ตรา ยูเอฟซี เวลเวท
กอท.ฮล. 965391210760
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
เครื่องดื่มน้ำข้าวหอมนิล (ภาชนะบรรจุขวดขนาดบรรจุ 180, 500 มิลลิลิตร)
กอท.ฮล. 96D0580121256
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2019
ไรซ์ครีมออริจินัล
กอท.ฮล. 96D5700920161
รับรองฮาลาลถึง 28/10/2019
-
กอท.ฮล. 96G1200020560
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กระเทียมบ่มดำมีเปลือก  ตราอารมณ์ดีฟาร์ม
กอท.ฮล. 96G9980071060
รับรองฮาลาลถึง 24/10/2019
เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จรสชาเขียวผสมมัทฉะ ชนิดผง ตราออลส์
กอท.ฮล. 96J3920030562
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2020
นมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวรสดั้งเดิม
กอท.ฮล. 96F0260271259
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: