สินค้า
KRATOS Strong Coffee Café Mocha
กอท.ฮล. 944743311259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
น้ำกาแฟสกัดเข้มข้น
กอท.ฮล. 94B3360010552
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
KRATOS Strong Coffee Black
กอท.ฮล. 944743321259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
KRATOS Strong Coffee Vanilla Latte
กอท.ฮล. 944743331259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
KRATOS Strong Coffee Original Latte
กอท.ฮล. 944743341259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
มาลี น้ำส้มเขียวหวาน100%จากน้ำส้มเขียวหวานเข้มข้น
กอท.ฮล. 944743351259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
น้ำสับปะรด 20%
กอท.ฮล. 944743361259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
Pokka Premium Milk Coffee 500 ml.
กอท.ฮล. 94B1530990859
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2020
Pokka Premium Milk Coffee 500 ml.
กอท.ฮล. 94B1530990859
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2021
กาแฟเอสเปรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490471160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟรสลาเต้
กอท.ฮล. 94D6490481160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟรสมอคค่าชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490491160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟรสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490501160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ตรา BON TRE'
กอท.ฮล. 94G9690021160
รับรองฮาลาลถึง 12/05/2022
กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ตรา BON TRE'
กอท.ฮล. 94G9690011160
รับรองฮาลาลถึง 12/05/2022
กาแฟผสมสมุนไพรสูตร 1
กอท.ฮล. 94A6440690355
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
กาแฟผสมสมุนไพรสูตร 2
กอท.ฮล. 94A6440700355
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
Green Hills Coffeee Iced Coffee
กอท.ฮล. 94G6270010960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
Green Hills Coffeee Vanilla latte
กอท.ฮล. 94G6270020960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
Green Hills Coffeee Mocha
กอท.ฮล. 94G6270030960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
Green Hills Coffeee Black Coffee
กอท.ฮล. 94G6270040960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
กาแฟพร้อมดื่ม รสเอสเพรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490221157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟพร้อมดื่ม รสมอคคาชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490231157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแแฟพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 94A3881070561
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2021
กาแฟพร้อมดื่ม รสวานิลลา
กอท.ฮล. 94D6490241157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 94A3880270554
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2021
กาแฟดำบรรจุกระป๋อง ตรา BON TRE'
กอท.ฮล. 94G9690120561
รับรองฮาลาลถึง 12/05/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: