สินค้า
เครื่องดื่มคาราบาว Energy Drink กรีนแอปเปิ้ล
กอท.ฮล. 92G0800130462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
SPONSOR SUPERB (Beverage)
กอท.ฮล. 92A1391160759
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
 เครื่องดื่มผสมซิงค์ ตราคาราบาว
กอท.ฮล. 92H5670040961
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
เครื่องดื่ม
กอท.ฮล. 924121340760
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2022
Red Bull Energy Drink 150 ml. (Malaysia)
กอท.ฮล. 92A1390340452
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
เครื่องดื่มชูกำลัง
กอท.ฮล. 92A5630011148
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
เครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาว ตราคาราบาว
กอท.ฮล. 92H5670020161
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2021
Energy Drink
กอท.ฮล. 92A5630780960
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MM2
กอท.ฮล. 921350401254
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
ลิโพ-พลัส (โดยมีคำว่า
กอท.ฮล. 926730150662
รับรองฮาลาลถึง 29/10/2021
เครื่องดื่มเอ็ม-150 ผสมวิตามินเอ บี6 บี12 และสังกะสี
กอท.ฮล. 926730210662
รับรองฮาลาลถึง 29/10/2021
เครื่องดื่ม ชาร์จ 150
กอท.ฮล. 92I7060011161
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เครื่องดื่ม ซี ชาร์จ 711
กอท.ฮล. 92I7060021161
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
SPONSOR BE FRESH (Beverage)
กอท.ฮล. 92A1391170759
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
Carabao Carbonated Energy Drink
กอท.ฮล. 92G0800070460
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
Carabao Carbonated Energy Drink with Ginseng
กอท.ฮล. 92G0800060460
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
Carabao Energy Drink With Multi - Vitamins
กอท.ฮล. 92G0800050460
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมซิงค์
กอท.ฮล. 92G0800040460
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เครื่องดื่มคาราบาว
กอท.ฮล. 92G0800020460
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เครื่องดื่ม เอ็ม -150
กอท.ฮล. 926730010745
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: