สินค้า
เครื่องดื่มคาราบาวกรีนแอปเปิ้ล เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Carabao Energy Drink
กอท.ฮล. 92G0800130462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
น้ำนมมะพร้าว 58% ผสมน้ำมะพร้าว 40%
กอท.ฮล. 92B1531530761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
SPONSOR SUPERB (Beverage)
กอท.ฮล. 92A1391160759
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2020
 เครื่องดื่มผสมซิงค์ ตราคาราบาว
กอท.ฮล. 92H5670040961
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เครื่องดื่ม
กอท.ฮล. 924121340760
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2020
Red Bull Energy Drink 150 ml. (Malaysia)
กอท.ฮล. 92A1390340452
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2020
เครื่องดื่มชูกำลัง
กอท.ฮล. 92A5630011148
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 927530020853
รับรองฮาลาลถึง 27/08/2020
-
กอท.ฮล. 927530030853
รับรองฮาลาลถึง 27/08/2020
กาแฟสกัดเย็นปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตราเนสกาแฟ โคลด์บริว คราฟท์ ลาเต้
กอท.ฮล. 92J8130030562
รับรองฮาลาลถึง 28/05/2020
กาแฟสกัดเย็นปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตราเนสกาแฟ โคลด์บริว คราฟท์ ลาเต้
กอท.ฮล. 92J8130030562
รับรองฮาลาลถึง 28/05/2021
เครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาว ตราคาราบาว
กอท.ฮล. 92H5670020161
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2021
เครื่องดื่มชาร์ค กลิ่นทริปเปิ้ลเบอรี่ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน SHARK ENERGY DRINK
กอท.ฮล. 921350650860
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
เครื่องดื่มชาร์ค กลิ่นจูซซี่แอปเปิ้ล เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน SHARK ENERGY DRINK
กอท.ฮล. 921350660860
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
เครื่องดื่มซอรัสชูกำลัง
กอท.ฮล. 92F0260650662
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2020
Energy Drink
กอท.ฮล. 92A5630780960
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
เครื่องดื่มซอรัสชูกำลัง
กอท.ฮล. 92F0260660662
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2020
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไททัน
กอท.ฮล. 92J6370010762
รับรองฮาลาลถึง 12/07/2020
WSTH-VDP1
กอท.ฮล. 921350351254
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
WHTH-AT2
กอท.ฮล. 921350371254
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
WSTH-UK2
กอท.ฮล. 921350381254
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
FP-810
กอท.ฮล. 921350391254
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
WARRIOR GRAPE ENERGY DRINK (BOTTLE)
กอท.ฮล. 92A1391730662
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2020
MM2
กอท.ฮล. 921350401254
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
WARRIOR GRAPE ENERGY DRINK (CAN)
กอท.ฮล. 92A1391740662
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2020
WARRIOR STRAWBERRY FLAVORED ENERGY DRINK (BOTTLE)
กอท.ฮล. 92A1391750662
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2020
WARRIOR STRAWBERRY FLAVORED ENERGY DRINK (CAN)
กอท.ฮล. 92A1391760662
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2020
เครื่องดื่มคาราบาว
กอท.ฮล. 928870020547
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
เครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาว
กอท.ฮล. 928870060551
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: