สินค้า
น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 90H5620010361
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
น้ำดิื่ม
กอท.ฮล. 90H7030010461
รับรองฮาลาลถึง 24/06/2021
Spring Water
กอท.ฮล. 901081620954
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90A1391570662
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 906520101051
รับรองฮาลาลถึง 15/04/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90C0650051054
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90F7080070361
รับรองฮาลาลถึง 26/04/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90B5560050453
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 906160830361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90E2940011058
รับรองฮาลาลถึง 30/08/2021
น้ำดื่มบริสุทธิ์ (ขนาด 350,600,1500 มล.)
กอท.ฮล. 90H5280020361
รับรองฮาลาลถึง 25/03/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90C7790010856
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2020
น้ำดื่ม  ตรา แชมป์
กอท.ฮล. 90H4280010161
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2020
น้ำดื่ม  ตรา ณ ตรัง
กอท.ฮล. 90H4280020161
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2020
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90G5270010860
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2021
น้ำดื่มบรรจุถ้วย
กอท.ฮล. 90D7500010258
รับรองฮาลาลถึง 06/02/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90J7180010762
รับรองฮาลาลถึง 14/07/2021
น้ำดื่มเมล็ดชา
กอท.ฮล. 90C8390190559
รับรองฮาลาลถึง 02/05/2021
น้ำดื่ม (220,350,600,1500 มิลลิลิตร)
กอท.ฮล. 90E7400020560
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
น้ำดื่ม (600 ml,1500 ml)
กอท.ฮล. 90J6280010662
รับรองฮาลาลถึง 22/07/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90C0650511160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น้ำดื่ม (600 ml,1500 ml)
กอท.ฮล. 90J6270010662
รับรองฮาลาลถึง 22/07/2021
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90F7080011259
รับรองฮาลาลถึง 26/04/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: