สินค้า
น้ำตาลอินทผลัม
กอท.ฮล. 69G1840010160
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021
อินทผลัมแห้ง
กอท.ฮล. 69G1840020160
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021
โพรโพลิสอัดเม็ด
กอท.ฮล. 69A7070260453
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69A7070110649
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A8230711061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
น้ำผึ้งแท้
กอท.ฮล. 693930900861
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2022
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69B6320010653
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69B6320020653
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
น้ำผึ้งแท้
กอท.ฮล. 691151160346
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2021
น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
กอท.ฮล. 69C4390031155
รับรองฮาลาลถึง 15/06/2022
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A3540010947
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021
น้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 69A3540040152
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A4610651159
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
น้ำผึ้งดอกงา
กอท.ฮล. 69A3540210160
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021
รวงรังผึ้ง
กอท.ฮล. 69A3540230160
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021
น้ำผึ้งลำไย
กอท.ฮล. 69G2150010560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
น้ำผึ้งสาบเสือ
กอท.ฮล. 69G2150020560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
นมผึ้งสด
กอท.ฮล. 69G2150040560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
น้ำผึ้งผสมนมผึ้ง
กอท.ฮล. 69G2150050560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: