สินค้า
เกสรผึ้ง
กอท.ฮล. 69D5690051057
รับรองฮาลาลถึง 18/10/2020
รวงผึ้ง
กอท.ฮล. 69D5690061057
รับรองฮาลาลถึง 18/10/2020
โพรโพลิสอัดเม็ด
กอท.ฮล. 69A7070260453
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69A7070110649
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
กอท.ฮล. 69A8230691061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A8230701061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A8230711061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
กอท.ฮล. 69A8230721061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A8230731061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69A7230140955
รับรองฮาลาลถึง 22/08/2020
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69A7230150955
รับรองฮาลาลถึง 22/08/2020
น้ำผึ้งป่าเดือนห้า
กอท.ฮล. 69A4610030448
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69A7230160955
รับรองฮาลาลถึง 22/08/2020
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69A4610651159
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
น้ำผึ้งป่าเดือนห้า
กอท.ฮล. 69A4610661159
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69B9230010754
รับรองฮาลาลถึง 27/07/2020
น้ำผึ้งลำไย
กอท.ฮล. 69G2150010560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
เกสรผึ้ง  ตราแอมโบรเซีย
กอท.ฮล. 69A2570060747
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2020
น้ำผึ้งสาบเสือ
กอท.ฮล. 69G2150020560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
รวงผึ้ง  ตราแอมโบรเซีย
กอท.ฮล. 69A2570070747
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2020
นมผึ้งสด
กอท.ฮล. 69G2150040560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
น้ำผึ้งผสมนมผึ้ง
กอท.ฮล. 69G2150050560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก
กอท.ฮล. 693480430949
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2020
น้ำผึ้งผสมพรอพอลิส
กอท.ฮล. 69G2150060560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
น้ำผึ้งผสมขิง
กอท.ฮล. 69G2150070560
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2022
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
กอท.ฮล. 69H4050011260
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2020
น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ
กอท.ฮล. 69H4050021260
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2020
เกสรดอกไม้
กอท.ฮล. 69H4050031260
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2020
นมผึ้งสด
กอท.ฮล. 69H4050041260
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2020
น้ำผึ้งดอกสาบเสือ
กอท.ฮล. 69H7580010561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
นมผึ้งชนิดแคปซูล
กอท.ฮล. 69H4050051260
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2020
น้ำผึ้งดอกลำไย
กอท.ฮล. 69H7580020561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
กอท.ฮล. 69H7580030561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
น้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 69H7580040561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
น้ำผึ้งผสมขิง
กอท.ฮล. 69H7580050561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
น้ำผึ้งผสมนมผึ้ง
กอท.ฮล. 69H7580060561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
น้ำผึ้งผสมสาวรส
กอท.ฮล. 69H7580070561
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: