สินค้า
-
กอท.ฮล. 603341630459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341650459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341660459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341670459
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341781059
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341810260
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 605710471147
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
นมสดพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 60D7510030158
รับรองฮาลาลถึง 28/01/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0430010362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0420010362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
น้ำนมกลิ่นคุกกี้และครีม
กอท.ฮล. 60D6490461160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2021
นมเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712131157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
นมคืนรูปสเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712141157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
น้ำนมโคดิบ
กอท.ฮล. 60J3360010362
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60I2110010961
รับรองฮาลาลถึง 12/09/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์ โปรตีนสูง รสชาเขียวโฮจิฉะ
กอท.ฮล. 600963540261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Fresh Milk Beverage
กอท.ฮล. 600963570261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Premium Quality Milk
กอท.ฮล. 600963580261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0450010362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
Meiji High Calcium Low Fat Chocolate Milk
กอท.ฮล. 600963590261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji High Calcium Skimmed Milk
กอท.ฮล. 600963600261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Mango Milk
กอท.ฮล. 600963610261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Mango Milk
กอท.ฮล. 600963620261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Banana Milk
กอท.ฮล. 600963630261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นมยูเอชที รสจืด
กอท.ฮล. 60F2590010859
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
โยเกิร์ตพร่องมันเนย
กอท.ฮล. 602172850160
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
Meiji High Protein Coffee Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963640261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Caffe Latte
กอท.ฮล. 600963650261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Choco Latte
กอท.ฮล. 600963660261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 604640980856
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0090010262
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
Meiji Non Fat Yoghurt
กอท.ฮล. 600963670261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Non Fat Yoghurt with Strawberry
กอท.ฮล. 600963680261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Non Fat Yoghurt with Nata De Coco
กอท.ฮล. 600963690261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Bulgaria Yoghurt Drink with Multi Grain and Honey
กอท.ฮล. 600963700261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Bulgaria Yoghurt Drink with Oat and Strawberry
กอท.ฮล. 600963710261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963720261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963730261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0100010262
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963740261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963750261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Low Fat Chocolate Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963770261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Low Fat Chocolate Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963780261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Milk
กอท.ฮล. 600963790261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Milk
กอท.ฮล. 600963800261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: