สินค้า
ไขมันผสมผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 616320050345
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
เครื่องดื่มเพื่อน ขนาดบรรจุ 120 มิลลิลิตร
กอท.ฮล. 61I6730021161
รับรองฮาลาลถึง 25/11/2019
มาการีนคลาสสิคโค 340 แอลที
กอท.ฮล. 61B9860771058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
ครีมเทียม HIGH FAT  ตรา ดี-วัน
กอท.ฮล. 61D7010280162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
เนยแข็งโพรเซสชีส (ชนิดฮีทรีซิสแท้นซ์) (เอสที 2)
กอท.ฮล. 61D6010041257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
สตรอเบอร์รี่ครีมมี่ชีส (เนมชีสผสมสตรอเบอร์รี่)
กอท.ฮล. 61D6010551161
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
เนยเทียมสูตรน้ำมันปาล์ม (น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์ม,น้ำมันปาล์ม
สเตียรินจากเนื้อปาล์มและไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์ม) ตราโอพี พัฟ
กอท.ฮล. 611110250355
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
เนยเทียม
กอท.ฮล. 615120201044
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
มอสซาเรลลาชีส ชนิดก้อน   ตราแดรี่ วอลเลย์
กอท.ฮล. 614620760155
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2020
ครีมเทียม ตรา NC-33
กอท.ฮล. 61D7010110159
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
พาเคอรีน แอลที 40 (ไขมันพืช)
กอท.ฮล. 61B9861451261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
แดรี่สเปรดชีสสเปรดฮีทสเตเบิ้ลแอลซี (เนยแข็งชนิดเนมชีส)
กอท.ฮล. 61D6010471160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
อินท์เทนแคป เครื่องหมายการค้า เอชแอลซี50-08 (ครีมผสม ชนิดดับเบิ้ลครีม)
กอท.ฮล. 61I8370050162
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2020
เนยแข็งโพรเซสชีส (ชนิดสแตนดาร์ด)
กอท.ฮล. 61D6010121258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
เนยแข็งโพรเซสชีส (ชนิดฮีทรีซีสแท้นท์เรด) จี2
กอท.ฮล. 61D6010631161
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม (สูตรน้ำมันปาล์ม) (น้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มสเตียริน 75% เกลือเสริมไอโอดีน 1.5%) ตรา โอพี เค้ก
กอท.ฮล. 611110581161
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: