สินค้า
น้ำมันเอชพีเคโอ-ดับเบิ้ลยู
กอท.ฮล. 61B9860861059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
น้ำมันเอชพีเคโอ-ดับเบิ้ลยู
กอท.ฮล. 61B9860861059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
มาการีน พลัฟฟี้ 300 เอ็มไอ-ไอ
กอท.ฮล. 61B9860831058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
มาการีน พลัฟฟี้ 300 เอ็มไอ-ไอ
กอท.ฮล. 61B9860831058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
มาการีน พลัฟฟี้ 300 อาร์ยูเอส
กอท.ฮล. 61B9860841058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
มาการีน พลัฟฟี้ 300 อาร์ยูเอส
กอท.ฮล. 61B9860841058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
เนยขาวพีบีเอฟโอ - 01 - 12
กอท.ฮล. 61B9860871059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เนยขาวพีบีเอฟโอ - 01 - 12
กอท.ฮล. 61B9860871059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
ผลิตภัณฑ์เนยผสม พีบีเอฟโอ - 02 - 12
กอท.ฮล. 61B9860881059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
ผลิตภัณฑ์เนยผสม พีบีเอฟโอ - 02 - 12
กอท.ฮล. 61B9860881059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
อิตาเลียน เกรทเต็ด ชีส (เนยแข็งชนิดเนมชีส)
กอท.ฮล. 61C4495600862
รับรองฮาลาลถึง 16/06/2021
มาการีน คลาสสิคโค 100 เอชเอชแอลทีบี
กอท.ฮล. 61B9860921059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
มาการีน คลาสสิคโค 100 เอชเอชแอลทีบี
กอท.ฮล. 61B9860921059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม พลัฟฟี้ ซอฟต์ เบรด
กอท.ฮล. 61B9860941059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม พลัฟฟี้ ซอฟต์ เบรด
กอท.ฮล. 61B9860941059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2021
เนยแข็งสเปรด
กอท.ฮล. 61D6010051257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม พลัฟฟี้ พัฟแอลที
กอท.ฮล. 61B9860951059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เนยแข็งสเปรด (ที5)
กอท.ฮล. 61D6010071257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 61B9861011259
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: