สินค้า
น้ำมันเอชพีเคโอ-ดับเบิ้ลยู
กอท.ฮล. 61B9860861059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 61D2690050657
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2020
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 61D2690060657
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2020
เนยเทียม
กอท.ฮล. 61D2690070358
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2020
มาการีน พลัฟฟี้ 300 เอ็มไอ-ไอ
กอท.ฮล. 61B9860831058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
มาการีน พลัฟฟี้ 300 อาร์ยูเอส
กอท.ฮล. 61B9860841058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เนยขาวพีบีเอฟโอ - 01 - 12
กอท.ฮล. 61B9860871059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
ผลิตภัณฑ์เนยผสม พีบีเอฟโอ - 02 - 12
กอท.ฮล. 61B9860881059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 61D2690080358
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2020
อิตาเลียน เกรทเต็ด ชีส (เนยแข็งชนิดเนมชีส)
กอท.ฮล. 61C4495600862
รับรองฮาลาลถึง 18/08/2020
มาการีน คลาสสิคโค 100 เอชเอชแอลทีบี
กอท.ฮล. 61B9860921059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เนยแข็งโพรเซสชีส (ชนิดฮีทรีซิสแท้นซ์) (เอสที 2)
กอท.ฮล. 61D6010041257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เนยเทียม (สูตรน้ำมันและไขมันปาล์ม)
กอท.ฮล. 61D3190040562
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2020
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม พลัฟฟี้ ซอฟต์ เบรด
กอท.ฮล. 61B9860941059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เนยแข็งสเปรด
กอท.ฮล. 61D6010051257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม พลัฟฟี้ พัฟแอลที
กอท.ฮล. 61B9860951059
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เนยแข็งสเปรด ชนิดฮาร์ด
กอท.ฮล. 61D6010061257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เนยแข็งสเปรด (ที5)
กอท.ฮล. 61D6010071257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 61B9861011259
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: