สินค้า
ผลิตภัณฑ์ของนมอัดเม็ดรสนม
กอท.ฮล. 67F1680030660
รับรองฮาลาลถึง 22/06/2021
ผลิตภัณฑ์ของนมอัดเม็ดรสมอลต์
กอท.ฮล. 67F1680040660
รับรองฮาลาลถึง 22/06/2021
นมปรุงแต่งชนิดเม็ดรสหวาน
กอท.ฮล. 67D5040210860
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
นมปรุงแต่งชนิดเม็ดรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 67D5040220860
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
นมอัดเม็ดรสนม
กอท.ฮล. 67A7070310857
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
นมอัดเม็ดรสมอลต์
กอท.ฮล. 67A7070320857
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
เม็ดอมนมอัดเม็ด  รสมะพร้าว
กอท.ฮล. 67I7480061261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2020
นมปรุงแต่ง รสหวาน  ชนิดเม็ด กลิ่นนม
กอท.ฮล. 67H7220010561
รับรองฮาลาลถึง 02/05/2021
นมปรุงแต่งชนิดเม็ด รสหวาน รสชาเขียวมัทฉะ
กอท.ฮล. 67H7220020561
รับรองฮาลาลถึง 02/05/2021
นมปรุงแต่งชนิดเม็ด กลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
กอท.ฮล. 67H7220030561
รับรองฮาลาลถึง 02/05/2021
ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
กอท.ฮล. 671641150656
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: