สินค้า
SPRAY PROCESS SKIMMED MILK POWDER/ AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680010346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
Alaska Condensada Sweetened Consedsed Creamer
กอท.ฮล. 634302700562
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2022
ANHYDROUS MILK FAT / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680020346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
Cowbell Condensada Sweetened Condensed Creamer (2kgs)
กอท.ฮล. 634302710562
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2022
FULL CREAM MILK POWDER 26% FAT/ AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680030346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER / BELGIUM
กอท.ฮล. 638680040346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
SKIMMED MILK POWDER SPRAY/CZECHOSLOVAKIA
กอท.ฮล. 638680060346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ชารสเลมอนปรุงสำเร็จ
กอท.ฮล. 632353160661
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2022
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ผงครีมเทียม สูตร 2
กอท.ฮล. 63A8230470561
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
ครีมเทียม ตรา RA - 25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480480354
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม สูตร 26
กอท.ฮล. 630542750662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
WHITE CHOCOLATE
กอท.ฮล. 638680170346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา F-33/4 ขนาด 500 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480600357
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียมผสมกาแฟแท้ (ชนิดผสม) คั่วบดละเอียด
กอท.ฮล. 632260820261
รับรองฮาลาลถึง 21/07/2021
SPRAY DRIED NON HYGROSPOPIC WHEY POWDER / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680240348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
BONLAC SPRAY DRIED WHEY POWDER 40% DEMINERALISED / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680250348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
BUTTER MILK POWDER / CZECH
กอท.ฮล. 638680260348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
MIXED VEGETABLE OIL (35% HYDROGENATED:35% PALM OIL:30% PALM KERNAL OIL) / MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680270348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ALKALIZEC COCOA POWDER 10-12 % FAT / MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680290358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ALKALIZEC COCOA POWDER 10-12 % FAT  / MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680300358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
DARK COMPOUND CHOCOLATE /MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680310358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
MILK COMPOUND CHOCOLATE  MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680320358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
WHITE COMPOUND CHOCOLATE /MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680330358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
SOCFAT - CARGILL PALM PRODUCTS /MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680340358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
10-12% GR 76 COCOA POWDER /INDONESIA
กอท.ฮล. 638680350359
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: