สินค้า
SPRAY PROCESS SKIMMED MILK POWDER - MURRAL GOULBURN CO-OPERATIVE CO.,LTD. / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680010346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480010747
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ANHYDROUS MILK FAT
กอท.ฮล. 638680020346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER 26% FAT - MURRAL GOULBURN CO-OPERATIVE CO.,LTD. / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680030346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER - INCO DAIRY INDUSTRY (BELGO MILK) / BELGIUM
กอท.ฮล. 638680040346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา M-25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480130750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
SKIMMED MILK POWDER SPRAY -SUSARNA MLEKA CZ A.S./CZECHOSLOVAKIA
กอท.ฮล. 638680060346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา P-33 ขนาด 25 และ 500 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480140750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม ตรา NCW-34 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480160750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
น็อน-เดลี่ ครีมเมอร์
กอท.ฮล. 63C0580441259
รับรองฮาลาลถึง 02/12/2020
ครีมเทียม ตรา NC-33 ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480170751
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ชารสเลมอนปรุงสำเร็จ
กอท.ฮล. 632353160661
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2022
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียม ตรา NC - 36 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480250353
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
กะทิผง ตรา CC-50 ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480350353
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ผงครีมเทียม สูตร 2
กอท.ฮล. 63A8230470561
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
ครีมเทียม ตรา RA - 25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480480354
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม สูตร 26
กอท.ฮล. 630542750662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
ครีมเทียม สูตร 26
กอท.ฮล. 630542750662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
WHITE CHOCOLATE
กอท.ฮล. 638680170346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา F-33/4 ขนาด 500 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480600357
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียมผสมกาแฟแท้ (ชนิดผสม) คั่วบดละเอียด
กอท.ฮล. 632260820261
รับรองฮาลาลถึง 21/07/2020
SPRAY DRIED NON HYGROSPOPIC WHEY POWDER
กอท.ฮล. 638680240348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
BONLAC SPRAY DRIED WHEY POWDER 40% DEMINERALISED
กอท.ฮล. 638680250348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
BUTTER MILK POWDER -KOLIN / CZECH
กอท.ฮล. 638680260348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
MIXED VEGETABLE OIL (35% HYDROGENATED:35% PALM OIL:30% PALM KERNAL OIL)
กอท.ฮล. 638680270348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ALKALIZEC COCOA POWDER 10-12 % FAT - GUAN CHONG COCOA / MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680290358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ALKALIZEC COCOA POWDER 10-12 % FAT - KOKO BUDI / MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680300358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
DARK COMPOUND CHOCOLATE - GCB SPECIALTY CHOCOLATES /MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680310358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
MILK COMPOUND CHOCOLATE - GCB SPECIALTY CHOCOLATES MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680320358
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: