สินค้า
SPRAY PROCESS SKIMMED MILK POWDER/ AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680010346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
Alaska Condensada Sweetened Consedsed Creamer
กอท.ฮล. 634302700562
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2022
ครีมเทียม ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480010747
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ANHYDROUS MILK FAT / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680020346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
Cowbell Condensada Sweetened Condensed Creamer (2kgs)
กอท.ฮล. 634302710562
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2022
FULL CREAM MILK POWDER 26% FAT/ AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680030346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER / BELGIUM
กอท.ฮล. 638680040346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา M-25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480130750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
SKIMMED MILK POWDER SPRAY/CZECHOSLOVAKIA
กอท.ฮล. 638680060346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา P-33 ขนาด 25 และ 500 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480140750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม ตรา NCW-34 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480160750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
น็อน-เดลี่ ครีมเมอร์
กอท.ฮล. 63C0580441259
รับรองฮาลาลถึง 02/12/2020
ครีมเทียม ตรา NC-33 ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480170751
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ชารสเลมอนปรุงสำเร็จ
กอท.ฮล. 632353160661
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2022
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียม ตรา NC - 36 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480250353
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
กะทิผง ตรา CC-50 ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480350353
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ผงครีมเทียม สูตร 2
กอท.ฮล. 63A8230470561
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: