สินค้า
SPRAY PROCESS SKIMMED MILK POWDER/ AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680010346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
Alaska Condensada Sweetened Consedsed Creamer
กอท.ฮล. 634302700562
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2022
ANHYDROUS MILK FAT  / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680020346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
Cowbell Condensada Sweetened Condensed Creamer (2kgs)
กอท.ฮล. 634302710562
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2022
FULL CREAM MILK POWDER 26% FAT/ AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680030346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER / BELGIUM
กอท.ฮล. 638680040346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
SKIMMED MILK POWDER SPRAY/CZECHOSLOVAKIA
กอท.ฮล. 638680060346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ชารสเลมอนปรุงสำเร็จ
กอท.ฮล. 632353160661
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2022
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ผงครีมเทียม  สูตร 2
กอท.ฮล. 63A8230470561
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2021
ครีมเทียม ตรา RA - 25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480480354
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม สูตร 26
กอท.ฮล. 630542750662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
WHITE  CHOCOLATE
กอท.ฮล. 638680170346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียม ตรา F-33/4 ขนาด  500  กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480600357
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียมผสมกาแฟแท้ (ชนิดผสม) คั่วบดละเอียด
กอท.ฮล. 632260820261
รับรองฮาลาลถึง 21/07/2021
ผลิตภัณฑ์ของนมอัดเม็ดรสนม
กอท.ฮล. 67F1680030660
รับรองฮาลาลถึง 22/06/2021
ผลิตภัณฑ์ของนมอัดเม็ดรสมอลต์
กอท.ฮล. 67F1680040660
รับรองฮาลาลถึง 22/06/2021
SPRAY DRIED NON HYGROSPOPIC WHEY POWDER / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680240348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
BONLAC SPRAY DRIED WHEY POWDER 40% DEMINERALISED / AUSTRALIA
กอท.ฮล. 638680250348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
BUTTER MILK POWDER / CZECH
กอท.ฮล. 638680260348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
MIXED VEGETABLE OIL (35% HYDROGENATED:35% PALM OIL:30% PALM KERNAL OIL) / MALAYSIA
กอท.ฮล. 638680270348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: