สินค้า
ครีมเทียม ตรามอนิ่งตัน ภายใต้การผลิตของบริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
กอท.ฮล. 633781030261
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2020
หางนมผง เอ็มจี
กอท.ฮล. 638680010346
รับรองฮาลาลถึง 29/03/2020
Alaska Condensada Sweetened Consedsed Creamer
กอท.ฮล. 634302700562
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
ครีมเทียม ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480010747
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
มิลค์แฟท เอ็มจี
กอท.ฮล. 638680020346
รับรองฮาลาลถึง 29/03/2020
Cowbell Condensada Sweetened Condensed Creamer (2kgs)
กอท.ฮล. 634302710562
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
หัวนมผง เอ็มจี
กอท.ฮล. 638680030346
รับรองฮาลาลถึง 29/03/2020
หัวนมผง เบลเยี่ยม
กอท.ฮล. 638680040346
รับรองฮาลาลถึง 29/03/2020
ครีมเทียม ตรา M-25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480130750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
หางนมผง เชคโก
กอท.ฮล. 638680060346
รับรองฮาลาลถึง 29/03/2020
ครีมเทียม ตรา P-33 ขนาด 25 และ 500 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480140750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม ตรา NCW-34 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480160750
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
น็อน-เดลี่ ครีมเมอร์
กอท.ฮล. 63C0580441259
รับรองฮาลาลถึง 02/12/2020
ครีมเทียม ตรา NC-33 ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480170751
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ชารสเลมอนปรุงสำเร็จ
กอท.ฮล. 632353160661
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียม ตรา NC - 36 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480250353
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
กะทิผง ตรา CC-50 ขนาด 20 และ 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480350353
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
(ครีมเทียม) วิปปิ้งครีม สูตร 2
กอท.ฮล. 630542730662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
ผงครีมเทียม สูตร 2
กอท.ฮล. 63A8230470561
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2020
ครีมเทียม ตรา RA - 25 ขนาด 25 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 63A2480480354
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ครีมเทียม สูตร 26
กอท.ฮล. 630542750662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
นมบด
กอท.ฮล. 638680170346
รับรองฮาลาลถึง 29/03/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: