สินค้า
กุยช่ายมันแกวแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51I2850190861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำลิ้นจี่
กอท.ฮล. 513920490948
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำลิ้นจี่
กอท.ฮล. 513920490948
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
ลูกชิดในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 51I2850200861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำเกรฟฟรุ๊ต
กอท.ฮล. 513920500948
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำเกรฟฟรุ๊ต
กอท.ฮล. 513920500948
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
หน่อไม้รวกในน้ำบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850210861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
เห็ดหอมแห้ง (ขนาด 100,500 กรัม)
กอท.ฮล. 51J4710010662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
หน่อไม้น้ำย่านางบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850220861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
เห็ดหอมแห้ง ขนาด 12 กรัม
กอท.ฮล. 51J4710020662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
ลูกตาลและขนุนในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850230861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
ลูกชิดในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 516223340958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
หน่อไม้รวกในน้ำบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850240861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
หน่อไม้รวกในน้ำย่านางบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850250861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 513920680850
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 513920680850
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
ถั่วแดงเล็ก
กอท.ฮล. 512060420658
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
หน่อไม้แผ่นในน้ำบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850260861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
ข้าวโพดครีมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 513920720852
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ข้าวโพดครีมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 513920720852
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
หน่อไม้ฝอยในน้ำบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850270861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 513920761052
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 513920761052
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850280861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
งาขาวคั่ว
กอท.ฮล. 512060440759
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
ลูกตาลในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51I2850290861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
กระเทียมสดบดละเอียดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51A3300011047
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ถั่วลิสงคั่วซีก
กอท.ฮล. 512060450759
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ
กอท.ฮล. 51J1730010362
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
ขิงสดบดละเอียดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51A3300021047
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
มะม่วงอบแห้งแบบนุ่ม Soft
กอท.ฮล. 51J1730020362
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
กระเทียมดอง (เค็ม)
กอท.ฮล. 51A3300031253
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 513920970856
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 513920970856
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
ขนุนนกรอบ Crispy
กอท.ฮล. 51J1730030362
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51A2200351059
รับรองฮาลาลถึง 29/10/2020
พริกเขียวสดบดละเอียดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51A3300041255
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: