สินค้า
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52G4450030661
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ฝรั่งอบ
กอท.ฮล. 52A9240020950
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
สับปะรด
กอท.ฮล. 52A9240030950
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
พุทรา
กอท.ฮล. 52A9240040950
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
มะละกอ
กอท.ฮล. 52A9240060950
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
มะนาว
กอท.ฮล. 52A9240070950
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 52A9240080358
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ผลไม้รวม
กอท.ฮล. 52A9240090360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
มะม่วงอบ
กอท.ฮล. 52A9240010950
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
เจม มีเดียม (มะพร้าวฝอยทำให้แห้ง)
กอท.ฮล. 52C4890050261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
เจม แมคารูน (มะพร้าวฝอยทำให้แห้ง)
กอท.ฮล. 52C4890060261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ทุเรียนอบนิ่ม ตรา เอมสแน็ค
กอท.ฮล. 52H4420010361
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
มังคุดอบแห้ง ตรา เอมสแน็ค
กอท.ฮล. 52H4420020361
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
น้ำมะขามเปียก ตรา Foodex
กอท.ฮล. 525420560150
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
หน่อไม้ย่านาง ตรา Foodex
กอท.ฮล. 525420360150
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
หน่อไม้ย่านางพริก ตรา Foodex
กอท.ฮล. 525420370150
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
มะม่วงกวนรสหวานธรรมชาติ ขนาด 90 กรัม และ 180 กรัม
กอท.ฮล. 52D5950011057
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
มะม่วงกวนรสเปรี้ยว ขนาด 90 กรัม,180 กรัม
กอท.ฮล. 52D5950021057
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
มะม่วงกวนสามรส ขนาด 90 กรัม,180 กรัม
กอท.ฮล. 52D5950031057
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52D5950041057
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
หน่อไม้รวก ขนาด 350 กรัม
กอท.ฮล. 52D5950051057
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
มะม่วงกวนรสน้ำปลาหวาน ขนาด 85 กรัม,180 กรัม
กอท.ฮล. 52D5950061057
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
หน่อไม้ใบย่านาง (แบบทุบ,แบบเส้น)
กอท.ฮล. 52D5950060262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
น้ำใบย่านางสกัด ปรุงสำเร็จ
กอท.ฮล. 52D5950070262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
เห็ดเข็มทอง
กอท.ฮล. 51B7890010254
รับรองฮาลาลถึง 07/02/2020
เห็ดเออรินจิ
กอท.ฮล. 51B7890020254
รับรองฮาลาลถึง 07/02/2020
เห็ดชิเมจิ
กอท.ฮล. 51B7890030254
รับรองฮาลาลถึง 07/02/2020
ผลไม้บรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51B3200280460
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เนื้อสับปะรดบด
กอท.ฮล. 51B3200300460
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51H5720010361
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51H5720020361
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51H5720030361
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51H5720040361
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51H5720050361
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51H5720060361
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 51G2340010460
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
พริกบดดอง
กอท.ฮล. 52B4980011252
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
กระเทียมบดดอง
กอท.ฮล. 52B4980020453
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
น้ำมะขามเปียก
กอท.ฮล. 52B4980030453
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: