สินค้า
ข้าวโพดอบกรอบรสนม
กอท.ฮล. 883440010943
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
เวเฟอร์สอดไส้ครีม
กอท.ฮล. 880830261155
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2020
บิ๊กก้าสติ๊ก รสสาหร่าย
กอท.ฮล. 880830371158
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2020
ข้าวพองขึ้นรูป ตราโกลบอลฟูดส์
กอท.ฮล. 88B7830470162
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
ข้าวพองขึ้นรูปผสมไรซ์เบอร์รี่ ตราโกลบอลฟูดส์
กอท.ฮล. 88B7830480162
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
นามาตะ เทมากิ รสปลาหมึก
กอท.ฮล. 880830401158
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2020
เกล็ดขนมปังสด
กอท.ฮล. 881840020442
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
เกล็ดขนมปังแห้ง
กอท.ฮล. 881840030442
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ขนมปังลูกเต๋า
กอท.ฮล. 881840040442
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ขนมปังก้อน
กอท.ฮล. 881840050442
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ขนมข้าวโพดอบกรอบ
กอท.ฮล. 88H9280200662
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
ขนมข้าวโพดอบกรอบ ตราโตโต้
กอท.ฮล. 88B7830180161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: