สินค้า
มันอีกากรอบ
กอท.ฮล. 85H9110010661
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
ขนมมันฝรั่งแท่งอบกรอบ รสบาร์บีคิว ตรามันเซ่
กอท.ฮล. 85B7830530162
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
ขนมมันฝรั่งแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น ตรามันเซ่
กอท.ฮล. 85B7830540162
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
มันม่วงทอดกรอบ
กอท.ฮล. 851421170762
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2021
ขนมอบกรอบ รสนม
กอท.ฮล. 85B2650210157
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2021
ขนมอบกรอบ รสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 85B2650220157
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2021