สินค้า
ข้าวเกรียบกุ้งอบแห้ง
กอท.ฮล. 841420270749
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2021
ขนมมันฝรั่งแท่งอบแห้ง
กอท.ฮล. 841420470752
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2021
ข้าวเกรียบ รสดั้งเดิม (6 กรัม), (18 กรัม), (38 กรัม) (80 กรัม)
กอท.ฮล. 84E1320010658
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2021
ข้าวเกรียบ รสโนริสาหร่าย (18 กรัม), (18 กรัม), (38 กรัม), (80 กรัม)
กอท.ฮล. 84E1320020658
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2021
ข้าวอบกรอบผสม
กอท.ฮล. 84B7420071155
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ข้าวอบกรอบผสม
กอท.ฮล. 84B7420071155
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2021
อีซี่ข้าวเกรียบปู
กอท.ฮล. 845811710455
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2021
อีซี่ข้าวเกรียบปลาหมึก
กอท.ฮล. 845811720455
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2021
อีซี่ข้าวเกรียบกุ้ง
กอท.ฮล. 845811730455
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2021
ข้าวเกรียบกุ้ง รสโนริสาหร่าย
กอท.ฮล. 843440700259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค อบกรอบ
กอท.ฮล. 84C8950231157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค อบกรอบ
กอท.ฮล. 84C8950231157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2021
ข้าวมันปูออร์แกนิค อบกรอบ
กอท.ฮล. 84C8950241157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ข้าวมันปูออร์แกนิค อบกรอบ
กอท.ฮล. 84C8950241157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2021
ข้าวหอมนิลออร์แกนิค อบกรอบ
กอท.ฮล. 84C8950251157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ข้าวหอมนิลออร์แกนิค อบกรอบ
กอท.ฮล. 84C8950251157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2021
ข้าวเกรียบเดอริง
กอท.ฮล. 841180471159
รับรองฮาลาลถึง 10/11/2020
ข้าวเกรียบกุ้ง
กอท.ฮล. 842391190362
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
ข้าวเกรียบ รสกุ้ง
กอท.ฮล. 84D9630101158
รับรองฮาลาลถึง 06/05/2021
ข้าวเกรียบ รสหมึกย่าง
กอท.ฮล. 84D9630111158
รับรองฮาลาลถึง 06/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: