สินค้า
คุกกี้รสบัตเตอร์
กอท.ฮล. 83C4630010156
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
ขนมไหว้พระจันทร์
กอท.ฮล. 83A7520071052
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
แฟนตาซีชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900411058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AW 287  AMERICAN BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620650357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Glico Pocky Family Pack Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 83C4081480258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ไดฟูกุไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83D2430070457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ขนมปังรวมรส
กอท.ฮล. 83A2801220160
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2021
ริงกลางเกย์
กอท.ฮล. 83E2900421058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
JG 280 JAPANNESE BREAD CRUMB (GREEN)
กอท.ฮล. 838620660357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Glico Pocky Family Pack Green Tea Matcha Flavour  (Singapore)
กอท.ฮล. 83C4081490258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ขนมโมจิ  ไส้เผือก
กอท.ฮล. 83A7690061149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ไดฟูกุไส้ถั่วทอง
กอท.ฮล. 83D2430080457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ริงกลางเกย์ชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900431058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AW 254 AMERICAN BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620670357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
พายตาข่ายไส้สับปะรด
กอท.ฮล. 83D2430090457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ริงใหญ่เกย์
กอท.ฮล. 83E2900441058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
CO 281 CRUOTON BREAD (ORANGE)
กอท.ฮล. 838620680357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ฟิลลิ่งกลิ่นส้ม (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430120458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ริงใหญ่เกย์ชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900451058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AN 024-10 AMERICAN SPICY BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620690357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ทวิสเกย์
กอท.ฮล. 83E2900461058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AN 257 AMERICAN SPICY BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620700357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม
กอท.ฮล. 83H9280110661
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
เค้กใบเตย
กอท.ฮล. 83A7520091056
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ทวิสชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900471058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: