สินค้า
คุกกี้รสบัตเตอร์
กอท.ฮล. 83C4630010156
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
ขนมไหว้พระจันทร์
กอท.ฮล. 83A7520071052
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
แฟนตาซีชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900411058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AW 287  AMERICAN BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620650357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Glico Pocky Family Pack Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 83C4081480258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ไดฟูกุไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83D2430070457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ขนมปังรวมรส
กอท.ฮล. 83A2801220160
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2021
ริงกลางเกย์
กอท.ฮล. 83E2900421058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
JG 280 JAPANNESE BREAD CRUMB (GREEN)
กอท.ฮล. 838620660357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Glico Pocky Family Pack Green Tea Matcha Flavour  (Singapore)
กอท.ฮล. 83C4081490258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ขนมโมจิ  ไส้เผือก
กอท.ฮล. 83A7690061149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ไดฟูกุไส้ถั่วทอง
กอท.ฮล. 83D2430080457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ริงกลางเกย์ชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900431058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AW 254 AMERICAN BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620670357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
พายตาข่ายไส้สับปะรด
กอท.ฮล. 83D2430090457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ริงใหญ่เกย์
กอท.ฮล. 83E2900441058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
CO 281 CRUOTON BREAD (ORANGE)
กอท.ฮล. 838620680357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ฟิลลิ่งกลิ่นส้ม (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430120458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ริงใหญ่เกย์ชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900451058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AN 024-10 AMERICAN SPICY BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620690357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ทวิสเกย์
กอท.ฮล. 83E2900461058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AN 257 AMERICAN SPICY BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620700357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม
กอท.ฮล. 83H9280110661
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
เค้กใบเตย
กอท.ฮล. 83A7520091056
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ทวิสชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900471058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AY 255 AMERICAN SPICY BREAD (YELLOW)
กอท.ฮล. 838620710357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ขนมขาไก่  รสเค็ม
กอท.ฮล. 83H9280120661
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
ขนมโมจิ  ไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83A7690071149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ฟิลลิ่งกลิ่นวานิลลา(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430170458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
เค้กส้ม
กอท.ฮล. 83A7520101056
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ทวิสทูโทน
กอท.ฮล. 83E2900481058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AO 256 AMERICAN SPICY BREAD (ORANGE)
กอท.ฮล. 838620720357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Pocky Mango Flavour (Biscuit Stick Coated with Mango Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081831158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
บอลเกย์
กอท.ฮล. 83E2900491058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AY 252 AMERICAN BREAD (YELLOW)
กอท.ฮล. 838620730357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ขนมขาไก่ รสทรงเครื่อง
กอท.ฮล. 83H9280130661
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
ขนมโมจิ  ไส้ช็อคโกแลต
กอท.ฮล. 83A7690081149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ไส้งาดำ (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430190458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
AO 253 AMERICAN BREAD (ORANGE)
กอท.ฮล. 838620740357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Alfie (Chocolate Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081851158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ขนมขาไก่  รสซอสญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 83H9280140661
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
Pejoy Double Berry Flavour (Biscuit Stick with Strawberry Taste Blueberry Flavour Confectionery
กอท.ฮล. 83C4081940559
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
ไส้ถั่วแดง (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430200458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
โบทายชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900511058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
JO 060-10  JAPANESE BREAD CRUMB (ORANGE)
กอท.ฮล. 838620750357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Alfie Cookies & Cream (Cookies & Cream Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081861158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ไส้เผือก (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430210458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
โบทายทูโทน
กอท.ฮล. 83E2900521058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
JY 061-10 JAPANESE BREAD CRUMB (YELLOW)
กอท.ฮล. 838620760357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
Alfie Peanut (Chocolate Flavour Confectionery Mix with Peanut)
กอท.ฮล. 83C4081871158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ไส้สับปะรด (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430220458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
คอฟฟี่โรล
กอท.ฮล. 83E2900531058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
AG 223 AMERICAN BREAD (GREEN)
กอท.ฮล. 838620770357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: