สินค้า
ข้าวเหนียวไส้กล้วย 55 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270260559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัดไส้เผือก 55 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270270559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัดไส้ถั่ว 55 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270280559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวเหนียวนึ่งสุก 250 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270360559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ถั่วกลอยทอด 35 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270300559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ฟักทองเบรคแตก 33 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270330559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
มันม่วงเบรคแตก 12 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270340559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวหนียวนึ่งสุก 80 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270360559
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
สังขยารสใบเตยชนิดผง
กอท.ฮล. 812421511061
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2020
กล้วยบวชชี
กอท.ฮล. 816223060957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กล้วยบวชชี
กอท.ฮล. 816223070957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ข้าวเหนียวทุเรียน
กอท.ฮล. 816223080957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ข้าวเหนียวทุเรียน
กอท.ฮล. 816223090957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
โอนีแปะก้วย
กอท.ฮล. 816223100957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
โอนีแปะก้วย
กอท.ฮล. 816223110957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
รวมมิตรมะพร้าวอ่อน
กอท.ฮล. 816223120957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
รวมมิตรมะพร้าวอ่อน
กอท.ฮล. 816223130957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สาคูถั่วดำ
กอท.ฮล. 816223140957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สาคูถั่วดำ
กอท.ฮล. 816223150957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ข้าวเหนียวมะม่วง
กอท.ฮล. 816223160957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ข้าวเหนียวมะม่วง
กอท.ฮล. 816223170957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
บัวลอยเผือก
กอท.ฮล. 816223180957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
บัวลอยเผือก
กอท.ฮล. 816223190957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ข้าวต้มมัด ไส้มันม่วง
กอท.ฮล. 81D9270400561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัด ไส้ทุเรียน
กอท.ฮล. 81D9270410561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัด ไส้เผือก
กอท.ฮล. 81D9270420561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัด ไส้มะม่วง
กอท.ฮล. 81D9270430561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัดไส้กล้วย 80 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270010558
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวเหนียวทุเรียน 120 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270020558
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
สังขยา
กอท.ฮล. 81C7590680862
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
ข้าวเหนียวไส้เผือก  120 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270030558
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
สังขยา รสชาไทย
กอท.ฮล. 81C7590690862
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
ข้าวเหนียวไส้ถั่วทอง 120 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270040558
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวเหนียวลำไย 120 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270050558
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวเหนียวมะม่วง 120 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270060558
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวต้มมัดไส้กล้วย  120 กรัม
กอท.ฮล. 81D9270100958
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ข้าวเหนียวทุเรียน
กอท.ฮล. 817910680855
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ไทฟูกุรสถั่วแดง
กอท.ฮล. 811220251151
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: