สินค้า
ไอศกรีมสายรุ้ง (ไอศกรีมหวานเย็นรสสละ)
กอท.ฮล. 66A3250040750
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2020
ช็อกโกโคน ชูการ์โคน รสช็อกโกแลต  ตราครีโม
กอท.ฮล. 662894600261
รับรองฮาลาลถึง 26/02/2020
Blueberry flavoured ice confection
กอท.ฮล. 662893380754
รับรองฮาลาลถึง 19/07/2020
ไอศกรีมสายรุ้ง(ไอศกรีมหวานเย็นผลมสละ ฟักข้าว เสาวรส)
กอท.ฮล. 66A3250200756
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2020
ไอศกรีมสายรุ้ง(ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสช๊อคโกแลต)
กอท.ฮล. 66A3250120750
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2020
ไอศกรีมดัดแปลง กะทิ
กอท.ฮล. 662890480343
รับรองฮาลาลถึง 19/07/2020
เสวยมะม่วง ไอศกรีมดัดแปลงรสมะม่วง  ตราครีโม
กอท.ฮล. 662894590261
รับรองฮาลาลถึง 26/02/2020
ไอศกรีมนมรสชาเขียว
กอท.ฮล. 662891130748
รับรองฮาลาลถึง 19/07/2020
Cookies flavoured ice confection
กอท.ฮล. 662893370754
รับรองฮาลาลถึง 19/07/2020
ไอศกรีมสายรุ้ง(ไอศกรีมดัดแปลงผลสรสชาเขียว)
กอท.ฮล. 66A3250190756
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: