สินค้า
ไอศกรีมนม ผสมคุกกี้
กอท.ฮล. 65C0610210957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมผสมมะนาว
กอท.ฮล. 654820950862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีมนมเหลว รสวานิลลา
กอท.ฮล. 65C0610200956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมหวานเย็น ผสมส้ม
กอท.ฮล. 65C0610320958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมวัว รสกาแฟ
กอท.ฮล. 65J7580050362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
ไอศกรีมนม กลิ่นวานิลลา
กอท.ฮล. 65C0610150956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมวัว รสช็อคโกแลต
กอท.ฮล. 65J7580040362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
ไอศกรีมนมผสมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 65C0610140956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมวัว รสสตรอว์เบอร์รี
กอท.ฮล. 65J7580030362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
ไอศกรีมนมรสแมคคาเดเมีย
กอท.ฮล. 65C0610390958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมวัว รสวนิลา
กอท.ฮล. 65J7580020362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
ไอศกรีมนมวัว รสนม
กอท.ฮล. 65J7580010362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020