สินค้า
ไอกรีมนมผสมโยเกิร์ต
กอท.ฮล. 654820930862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีม กลิ่นมินต์ รสช็อกโกแลตชิพ
กอท.ฮล. 65C0610270957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมผสมลิ้นจี้
กอท.ฮล. 654820940862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีมนมผสมมะนาว
กอท.ฮล. 654820950862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีมดัดแปลงเหลว รสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 65C0610190956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมเหลว รสวานิลลา
กอท.ฮล. 65C0610200956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม รสกาแฟจาวาบิก้า อัลมอนด์ ผสมช็อกโกแลตริบบั้น
กอท.ฮล. 65C0610240957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม ผสมคุกกี้
กอท.ฮล. 65C0610210957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม รสช็อโกแลต มาร์ชแมโล่ว และอัลมอลด์
กอท.ฮล. 65C0610220957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม รสช็อกโกแลตและบราวนี่
กอท.ฮล. 65C0610230957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมหวานเย็น รสราสพ์เบอร์รี่
กอท.ฮล. 65C0610260957
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมผสมครีมคาราเมลริบบั้นและพาลีนพีแคน
กอท.ฮล. 65C0610340958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมผสมบลูเบอร์รี่ริบบั้น
กอท.ฮล. 65C0610350958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมหวานเย็น ผสมส้ม
กอท.ฮล. 65C0610320958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมรสกล้วยผสมสตรอเบอร์รี่ริบบั้น
กอท.ฮล. 65C0610360958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมผสมสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กและสตรอเบอร์รี่ริบบั้น
กอท.ฮล. 65C0610370958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมรสแมคคาเดเมีย
กอท.ฮล. 65C0610390958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
สวีทครีมมิกซ์ไอศกรีม (ไอศกรีมนมเหลว) สำหรับโคลสโตน
กอท.ฮล. 65C0610010954
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม กลิ่นวานิลลา
กอท.ฮล. 65C0610150956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม ผสมสตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 65C0610160956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมเหลวรสช็อกโกแลต สำหรับโคลสโตน
กอท.ฮล. 65C0610020954
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ซอร์เบตมิกซ์ไอศกรีม (ไอศกรีมหวานเย็นเหลว) สำหรับโคลสโตน
กอท.ฮล. 65C0610030954
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนม รสช็อกโกแลตชิพ
กอท.ฮล. 65C0610130956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ไอศกรีมนมผสมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 65C0610140956
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
สวีทฟัดจ์อัลมอนด์ไอศกรีม (ไอศกรีมนมรสอัลมอนด์เคลือบพารีนช็อกโกแลตคาราเมลริบบอน
กอท.ฮล. 65C0610400958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
คอฟฟี่ช็อกโกแลตไอสกรีม (ไอศกรีมนมรสกาแฟผสมครีมคาราเมลริบบอนรสอัลมอนด์)
กอท.ฮล. 65C0610410958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่ไอสกรีม (ไอศกรีมรสช็อกโกแลตบราวนี่ผสมช็อกโกแลตริบบอน)
กอท.ฮล. 65C0610420958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
คอฟฟี่ช็อกโกแลตไอศกรีม (ไอศกรีมนมรสกาแฟผสมครีมคาราเมลริบบอนอัลมอนด์)
กอท.ฮล. 65C0610430958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020