สินค้า
ไอศกรีมนม รสนม
กอท.ฮล. 65A3570270561
รับรองฮาลาลถึง 19/11/2022
ไอศกรีมดัดแปลงชนิดเหลว (สำหรับแมคโดนัลด์)
กอท.ฮล. 650961230252
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021