สินค้า
Cool Treats Chocolate Coated Vanilla Flavoured Ice Confection 
กอท.ฮล. 648915910961
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Syrup Chocolate No.4
กอท.ฮล. 64C1750060256
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
Chocolate Truffle Sauce
กอท.ฮล. 64C1750180256
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
Non Dairy Coconut Frozen Dessert Coated With coconut Meat
กอท.ฮล. 64B1171670860
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
Non Dairy Vanilla Frozen Dessert Coated With coconut Meat
กอท.ฮล. 64B1171680860
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
Non Dairy Chocolate Frozen Dessert Coated With coconut Meat
กอท.ฮล. 64B1171690860
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
Mango Sticky Rice Spring Roll
กอท.ฮล. 64B1171740861
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 64D2430330460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสช็อกโกแลตขาว
กอท.ฮล. 64D2430340460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
Lemon Flavoured Ice Block
กอท.ฮล. 64D1344910562
รับรองฮาลาลถึง 10/01/2021
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสสตรอเบอรี่
กอท.ฮล. 64D2430350460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
Lime Flavoured Ice Block
กอท.ฮล. 64D1344920562
รับรองฮาลาลถึง 10/01/2021
Non Dairy Frozen Dessert Coconut Milk Based
กอท.ฮล. 64B1171790861
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
เยลลี่ เชอรี่
กอท.ฮล. 64D2430360460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
Raspberry Flavoured Ice Block
กอท.ฮล. 64D1344930562
รับรองฮาลาลถึง 10/01/2021
Non Dairy Frozen Dessert Coconut Milk Based
กอท.ฮล. 64B1171800861
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
Orange Flavoured Ice Block
กอท.ฮล. 64D1344940562
รับรองฮาลาลถึง 10/01/2021
Non Dairy Frozen Dessert Coconut Milk Based
กอท.ฮล. 64B1171810861
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
คารัต เชฟวิ่ง ดาร์ค(ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบขนม)
กอท.ฮล. 64B4780191253
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2021
Sorbet Peach Mango
กอท.ฮล. 64B1171820861
รับรองฮาลาลถึง 13/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: