สินค้า
ข้าวโพดอบกรอบรสนม
กอท.ฮล. 88E7990010359
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2020
ข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 88E7990020359
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2020
Hot Chili Flavored Potato Chip
กอท.ฮล. 85D1450011156
รับรองฮาลาลถึง 19/11/2019
ขนมปังชนิดแผ่น
กอท.ฮล. 83C1730010255
รับรองฮาลาลถึง 10/02/2020
ขนมปังโฮลวีต
กอท.ฮล. 83C1730020255
รับรองฮาลาลถึง 10/02/2020
ขนมปังไส้สังขยา
กอท.ฮล. 83C1730130358
รับรองฮาลาลถึง 10/02/2020
ขนมปังไส้เผือก
กอท.ฮล. 83C1730140358
รับรองฮาลาลถึง 10/02/2020
ขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโด
กอท.ฮล. 83C1730390262
รับรองฮาลาลถึง 10/02/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: