สินค้า
TAPFROZ-1
กอท.ฮล. 770170300956
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2021
แผ่นแป้งเกี๊ยวซ่า  NPN00349
กอท.ฮล. 77B1383080856
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
คาราอะเกะ มิกซ์ (แบทเทอร์ ไทพ์) NPB02917
กอท.ฮล. 77B13810740860
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
เทมปุระ มิกซ์  NPT03006
กอท.ฮล. 77B13813300860
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แบทเทอร์ มิกซ์ NPBI04237
กอท.ฮล. 77B13816000861
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แบทเทอร์ มิกซ์  NPB04385
กอท.ฮล. 77B13817880862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
TAPFROZ-2
กอท.ฮล. 770170310956
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2021
แบทเทอร์ มิกซ์ NPB02925
กอท.ฮล. 77B13810750860
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
สโคน มิกซ์ NPK00705
กอท.ฮล. 77B13816010861
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แบทเทอร์ มิกซ์ NPB04387
กอท.ฮล. 77B13817890862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
เอ็น-ไลท์  ซีแอล
กอท.ฮล. 774890600946
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
แบทเทอร์ มิกซ์   NPB03669
กอท.ฮล. 77B1387990260
รับรองฮาลาลถึง 23/02/2021
TAPFROZ-3
กอท.ฮล. 770170320956
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2021
เค้ก มิกซ์ NPKI00460
กอท.ฮล. 77B1383370856
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แบทเทอร์ มิกซ์ NPB-02926
กอท.ฮล. 77B13810760860
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
เทมปุระ มิกซ์ NPT04222
กอท.ฮล. 77B13816020861
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แป้งข้าวโพดอบแห้ง
กอท.ฮล. 77B6740581258
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2020
แบทเทอร์ มิกซ์ NPB04357-10
กอท.ฮล. 77B13817900862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แบทเทอร์ มิกซ์  NPB43601
กอท.ฮล. 77B1387250259
รับรองฮาลาลถึง 23/02/2021
แบทเทอร์ มิกซ์  NPB-03894
กอท.ฮล. 77B1388320260
รับรองฮาลาลถึง 23/02/2021
SP-4
กอท.ฮล. 770170330956
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2021
แบทเทอร์ มิกซ์ NPB02935
กอท.ฮล. 77B13810770860
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
เบรดเดอร์ มิกซ์ NPC04207
กอท.ฮล. 77B13816030861
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แป้งชุบทอด #BA03033
กอท.ฮล. 77B6740631258
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2020
แบทเทอร์ มิกซ์  NPB04400
กอท.ฮล. 77B13817910862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แบทเทอร์ มิกซ์   NPB03599
กอท.ฮล. 77B1387970260
รับรองฮาลาลถึง 23/02/2021
TAPCO-550
กอท.ฮล. 770170350957
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2021
พรีดัส มิกซ์ NPA02519
กอท.ฮล. 77B1386520857
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: