สินค้า
แป้งประกอบอาหาร
กอท.ฮล. 77A9000010850
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา กิเลน
กอท.ฮล. 77B2830010152
รับรองฮาลาลถึง 16/02/2021
แป้งมันสำปะหลัง ตรา มงกุฎ
กอท.ฮล. 77B2830020260
รับรองฮาลาลถึง 16/02/2021
แป้งมันสำปะหลัง ตรา T P K
กอท.ฮล. 77A3890010148
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา THREE TRIANGLES
กอท.ฮล. 773890010544
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา PVD
กอท.ฮล. 773890020558
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา PTR
กอท.ฮล. 773890030560
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา PS
กอท.ฮล. 77F8790010260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา THP
กอท.ฮล. 77F8790020260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา CROWN
กอท.ฮล. 77F8790030260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
แป้งมันสำปะหลัง ตรา PLUM FLOWER
กอท.ฮล. 77F8790040260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
แป้งมันสำปะหลัง
กอท.ฮล. 77F2880010859
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2020
แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
กอท.ฮล. 77F2870020859
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2020
A6
กอท.ฮล. 77D9770930662
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
A3
กอท.ฮล. 77D9770950662
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: