สินค้า
กากน้ำตาลสุดท้าย  ตราTRR GROUP
กอท.ฮล. 743690140362
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2020
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา ลีลา
กอท.ฮล. 74J1580030362
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
หอมเจียว
กอท.ฮล. 74D7770010358
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
กระเทียมเจียว
กอท.ฮล. 74D7770020358
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
Equal Stevia with stevia leaf extract
กอท.ฮล. 74F3840080462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
Equal Stevia
กอท.ฮล. 74F3840090462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
น้ำเชื่่อม
กอท.ฮล. 741630040561
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
เกลือเม็ดทะเล
กอท.ฮล. 74B4460051058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2020
หอมเจียว
กอท.ฮล. 74E3310021058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เกลือป่น
กอท.ฮล. 74B4460021052
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2020
กระเทียมดอง
กอท.ฮล. 74D7770110359
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
น้ำกระเทียมดอง
กอท.ฮล. 74D7770120359
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
กระเทียมเจียว
กอท.ฮล. 74E3310011058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
หอมแดงเจียว
กอท.ฮล. 74A6980500754
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
หอมเจียว
กอท.ฮล. 74D7770190362
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
น้ำตาลโดนัท
กอท.ฮล. 74A5220160762
รับรองฮาลาลถึง 28/07/2020
เกลือบริโภคไอโอดีน
กอท.ฮล. 74C1320010255
รับรองฮาลาลถึง 02/08/2020
Natural Cane Syrup
กอท.ฮล. 744451531259
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำมะขามเข้มข้น
กอท.ฮล. 741710290850
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2020
น้ำตาลทรายบริสุทธิ์
กอท.ฮล. 741630010142
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
น้ำตาลมะพร้าว
กอท.ฮล. 741710300850
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2020
น้ำตาลทรายขาว
กอท.ฮล. 741630020142
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
น้ำตาลกรวด
กอท.ฮล. 74D7490100259
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 741630030142
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
กากน้ำตาล
กอท.ฮล. 745230190357
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
น้ำตาลไอซิ่ง
กอท.ฮล. 74B1450440853
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: