สินค้า
น้ำตาลกรวด
กอท.ฮล. 74C1400040956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2021
น้ำตาลกรวด
กอท.ฮล. 74C1400050956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2021
น้ำตาลกรวด
กอท.ฮล. 74C1400060956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2021
น้ำตาลปิ๊ป
กอท.ฮล. 74C1400070956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2021
Equal Stevia with stevia leaf extract
กอท.ฮล. 74F3840080462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
Equal Stevia
กอท.ฮล. 74F3840090462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
น้ำเชื่่อม
กอท.ฮล. 741630040561
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
เกลือป่น
กอท.ฮล. 74B4460021052
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2021
หอมแดงเจียว
กอท.ฮล. 74A6980500754
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
น้ำตาลโดนัท
กอท.ฮล. 74A5220160762
รับรองฮาลาลถึง 28/07/2021
น้ำมะขามเข้มข้น
กอท.ฮล. 741710290850
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2021
น้ำตาลทรายบริสุทธิ์
กอท.ฮล. 741630010142
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
น้ำตาลมะพร้าว
กอท.ฮล. 741710300850
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2021
น้ำตาลทรายขาว
กอท.ฮล. 741630020142
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 741630030142
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
พริกไทยขาวป่น
กอท.ฮล. 743740060848
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
พริกไทยดำป่น
กอท.ฮล. 743740070848
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
พริกไทยขาวป่น
กอท.ฮล. 743740080848
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
พริกไทยขาวป่น
กอท.ฮล. 743740090848
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
น้ำตาลทรายขาว
กอท.ฮล. 742060510561
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
พริกไทยขาวป่น
กอท.ฮล. 742060520561
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
พริกไทยดำป่น
กอท.ฮล. 742060530561
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
กากน้ำตาลสุดท้าย
กอท.ฮล. 743680111258
รับรองฮาลาลถึง 30/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: