สินค้า
กากน้ำตาลสุดท้าย  ตราTRR GROUP
กอท.ฮล. 743690140362
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2020
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา ลีลา
กอท.ฮล. 74J1580030362
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
น้ำตาลกรวด ตราเพชร
กอท.ฮล. 74C1400040956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2020
น้ำตาลกรวด ตราลาภรส
กอท.ฮล. 74C1400060956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2020
น้ำตาลปิ๊ป ตราดี
กอท.ฮล. 74C1400070956
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2020
น้ำตาลกรวด ตรานก
กอท.ฮล. 74C1400090758
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2020
หอมเจียว
กอท.ฮล. 74D7770010358
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
กระเทียมเจียว
กอท.ฮล. 74D7770020358
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น ตรา สยามทรัพย์มณี
กอท.ฮล. 745450020248
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน แบบชื้น ตรา สยามทรัพย์มณี
กอท.ฮล. 745450030248
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน คุณภาพพิเศษแบบแห้ง ตรา สยามทรัพย์มณี
กอท.ฮล. 745450050248
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น (ไม่ใส่สารปรุงแต่งทุกชนิด) ตรา สยามทรัพย์มณี
กอท.ฮล. 745450080255
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
Equal Stevia with stevia leaf extract
กอท.ฮล. 74F3840080462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
Equal Stevia
กอท.ฮล. 74F3840090462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
น้ำเชื่่อม
กอท.ฮล. 741630040561
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
เกลือเม็ดทะเล
กอท.ฮล. 74B4460051058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2020
หอมเจียว
กอท.ฮล. 74E3310021058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
เกลือป่น
กอท.ฮล. 74B4460021052
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2020
เกล็ดขนมปังขนาดเล็ก 200 กรัม / 1 กก.
กอท.ฮล. 74A4732450762
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2020
กระเทียมดอง
กอท.ฮล. 74D7770110359
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
น้ำกระเทียมดอง
กอท.ฮล. 74D7770120359
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
กระเทียมเจียว
กอท.ฮล. 74E3310011058
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2020
หอมแดงเจียว
กอท.ฮล. 74A6980500754
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
หอมเจียว
กอท.ฮล. 74D7770190362
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา  ตรา B
กอท.ฮล. 746250020245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
กากน้ำตาลสุดท้าย
กอท.ฮล. 746250030248
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 746250040249
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
น้ำตาลโดนัท
กอท.ฮล. 74A5220160762
รับรองฮาลาลถึง 28/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: