สินค้า
น้ำตาลกรวด ตราไทยบอย
กอท.ฮล. 74C1400100260
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2020
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราษฎา
กอท.ฮล. 743690110461
รับรองฮาลาลถึง 17/04/2020
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ
กอท.ฮล. 743950130261
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2021
ทัฟฟี่ น้ำตาลทรายบด
กอท.ฮล. 74G5790040860
รับรองฮาลาลถึง 16/08/2020
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา  ตรา B
กอท.ฮล. 746250020245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 742540021153
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2020
น้ำตาลทรายขาวชั้นคุณภาพ 1  (1 kg.) ตรา คริสตอลลา
กอท.ฮล. 74A9900080161
รับรองฮาลาลถึง 07/01/2021
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 743950010745
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2021
น้ำตาลโดนัท
กอท.ฮล. 74A5220160762
รับรองฮาลาลถึง 28/07/2020
น้ำตาลไอซิ่ง
กอท.ฮล. 741210221154
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2020
กระเทียมดอง
กอท.ฮล. 74D7770110359
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ชนิดพิเศษ ตรา SIS
กอท.ฮล. 74I9930020262
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 742920030244
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2020
Equal Stevia
กอท.ฮล. 74F3840020959
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
Sugar / Maltodextrin
กอท.ฮล. 74I7400151061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2019
เกลืออุตสาหกรรมชื้น
กอท.ฮล. 74J6680070762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
Sugar / Whey Milk Powder / HCO
กอท.ฮล. 74I7400081061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2020
น้ำตาลทรายขาว เกรด 1 ตรา ช้อน
กอท.ฮล. 746300010345
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
แบะแซ  ตรา สามแพะ
กอท.ฮล. 74A3400011147
รับรองฮาลาลถึง 19/11/2019
น้ำตาลมะพร้าว ตรา COCOWEL
กอท.ฮล. 74C2350160161
รับรองฮาลาลถึง 04/01/2020
น้ำเชื่่อม
กอท.ฮล. 741630040561
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2021
Sugar / Skim Milk Powder / Fat Filled Powder
กอท.ฮล. 74I7400051061
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2019
เกลือชื้น เสริมไอโอดีน
กอท.ฮล. 74J6670060762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: