สินค้า
ข้าวกล้องหอมมะลิ
กอท.ฮล. 733160041245
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
อุซุกุชิ ซอส   (ขนาด 20 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 735210021057
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2021
น้ำมันรำข้าว 100%  ผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 733791111253
รับรองฮาลาลถึง 16/01/2021
กระเทียมเจียว
กอท.ฮล. 73A6980400751
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
MUSTARD DRESSING LMMT08A
กอท.ฮล. 73A47710440662
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
เท็นเม็นจัง
กอท.ฮล. 73E1170080858
รับรองฮาลาลถึง 25/08/2022
ซอสพริกไทยดำ
กอท.ฮล. 73H2830031260
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2020
ซีอิ๊วผง จีเอ็ม 8001 บี
กอท.ฮล. 732190580759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ซีอิ๊วญี่ปุ่น (ขนาด 20 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 735210031058
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2021
ซอสถั่วดำเกาหลี
กอท.ฮล. 73G8490010960
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2021
TAMARIND HONEY SAUCE LSHT06B
กอท.ฮล. 73A47710450662
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ซอสเทอริยากิ (เอส-10-293-1029)
กอท.ฮล. 736088460662
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2021
เต้าซี่ปรุงรส
กอท.ฮล. 73H2830041260
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2020
ซีอิ๊วผง จีเอ็ม 8001 ซี
กอท.ฮล. 732190590759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
โทบันจัง
กอท.ฮล. 73E1170090858
รับรองฮาลาลถึง 25/08/2022
ซอสเทอริยากิ
กอท.ฮล. 736088470662
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2021
ซอสราดปลาเปรี้ยวเผ็ด
กอท.ฮล. 73H2830051260
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2020
ซีอิ๊วผง จีเอ็ม 8002 เอ
กอท.ฮล. 732190600759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ซอสผัดไทย
กอท.ฮล. 737051850656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)
กอท.ฮล. 733791140854
รับรองฮาลาลถึง 16/01/2021
ไขมันปาล์มผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนท
กอท.ฮล. 73D8600010358
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021
SPICY BULGOGI SAUCE LSBG29A
กอท.ฮล. 73A47710470662
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
คริสปี้ พรอน
กอท.ฮล. 73H2830061260
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2020
ซอสฮอยซิน
กอท.ฮล. 734492120559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2021
HONEY MUSTARD DRESSING LMHM61E
กอท.ฮล. 73A47710190262
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ซอสมะม่วง
กอท.ฮล. 737051860656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)
กอท.ฮล. 733791150854
รับรองฮาลาลถึง 16/01/2021
น้ำราดไข่ลูกเขย
กอท.ฮล. 73A6980410753
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนท
กอท.ฮล. 73D8600020358
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021
SWEET AND SOUR SAUCE LSSW51B
กอท.ฮล. 73A47710480662
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
MUSTARD STUFFING LMHM62F
กอท.ฮล. 73A47710200262
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: