สินค้า
น้ำปลา
กอท.ฮล. 71F0930030759
รับรองฮาลาลถึง 12/07/2020
น้ำมะขามเข้มข้น
กอท.ฮล. 71I0930040761
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2020
น้ำมะนาว 45% (วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 71H6250220462
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ต้มยำกุ้งกรอบ
กอท.ฮล. 71B0230281252
รับรองฮาลาลถึง 21/05/2020
น้ำปลาร้าปรุงสุก
กอท.ฮล. 71D3030220961
รับรองฮาลาลถึง 25/05/2020
ซีอิ้วขาว
กอท.ฮล. 717051880656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
วัตถุแต่งกลิ่นรสน้ำมะนาว (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 718420381257
รับรองฮาลาลถึง 14/08/2020
น้ำส้มสายชู
กอท.ฮล. 712331510753
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2020
น้ำส้มสายชูกลั่น 10%
กอท.ฮล. 712190660759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2020
กะปิ
กอท.ฮล. 71C6150010556
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
น้ำปลา
กอท.ฮล. 717051980656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
น้ำมะนาว 45%
กอท.ฮล. 718420221255
รับรองฮาลาลถึง 14/08/2020
น้ำส้มสายชูกลั่น  10%
กอท.ฮล. 712820151244
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำส้มสายชูกลั่น  5%
กอท.ฮล. 712820160945
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำจิ้ม
กอท.ฮล. 71A4690050260
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
บูดูข้าวยำสูตรสำเร็จ
กอท.ฮล. 71A4690040260
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
ซีอิ๊วขาว สูตร 4 (เอซี-1)
กอท.ฮล. 711490600661
รับรองฮาลาลถึง 16/06/2020
ปลาคั่วข้าวยำ
กอท.ฮล. 71A4690031059
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
กะปิ
กอท.ฮล. 711710361055
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2020
น้ำปลา
กอท.ฮล. 717052100656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
บูดูน้ำข้น
กอท.ฮล. 71A4690021059
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390011241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390021241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 717521741161
รับรองฮาลาลถึง 10/11/2020
บูดู น้ำใส
กอท.ฮล. 71A4690010548
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
กะปิ
กอท.ฮล. 712820210947
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390031241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำส้มสายชูเทียม
กอท.ฮล. 711390070545
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 71C6050010556
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2020
น้ำปลาผสม
กอท.ฮล. 711390150448
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390170653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390180653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 71C6050020556
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: