สินค้า
น้ำปลา
กอท.ฮล. 71F0930030759
รับรองฮาลาลถึง 13/07/2022
น้ำปลาแท้สูตรพิเศษ
กอท.ฮล. 71D0930050360
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2021
น้ำส้มสายชูกลั่น 5%
กอท.ฮล. 710850011041
รับรองฮาลาลถึง 23/03/2021
น้ำมะนาว 45% (วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 71H6250220462
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ต้มยำกุ้งกรอบ
กอท.ฮล. 71B0230281252
รับรองฮาลาลถึง 21/05/2021
น้ำส้มสายชูกลั่น 5%
กอท.ฮล. 710850041041
รับรองฮาลาลถึง 23/03/2021
น้ำปลาร้าปรุงสุก
กอท.ฮล. 71D3030220961
รับรองฮาลาลถึง 25/05/2021
ซีอิ้วขาว
กอท.ฮล. 717051880656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
น้ำมะนาว ตราพีช
กอท.ฮล. 714980731261
รับรองฮาลาลถึง 25/10/2021
น้ำส้มสายชู
กอท.ฮล. 712331510753
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2021
กะปิ
กอท.ฮล. 71C6150010556
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
น้ำปลา
กอท.ฮล. 717051980656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
น้ำส้มสายชูกลั่น  10%
กอท.ฮล. 712820151244
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำส้มสายชูกลั่น  5%
กอท.ฮล. 712820160945
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำจิ้ม
กอท.ฮล. 71A4690050260
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
ปลาคั่วข้าวยำ
กอท.ฮล. 71A4690031059
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
กะปิ
กอท.ฮล. 711710361055
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2021
น้ำปลา
กอท.ฮล. 717052100656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2021
บูดูน้ำข้น
กอท.ฮล. 71A4690021059
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390011241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
น้ำปลา
กอท.ฮล. 71C6170020556
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390021241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
บูดู น้ำใส
กอท.ฮล. 71A4690010548
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
กะปิ
กอท.ฮล. 712820210947
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำปลา
กอท.ฮล. 71C6170030556
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2021
น้ำส้มสายชูเทียม
กอท.ฮล. 711390070545
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 71C6050010556
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2021
น้ำปลาผสม
กอท.ฮล. 711390150448
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390170653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390180653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 71C6050020556
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2021
น้ำปลาผสม
กอท.ฮล. 711390190653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: