สินค้า
ซีอิ้วขาว
กอท.ฮล. 717051550656
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
น้ำส้มสายชูเทียม 6%
กอท.ฮล. 71I5310020662
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
น้ำปลาร้าปรุงสุก
กอท.ฮล. 71D3030220961
รับรองฮาลาลถึง 25/05/2020
น้ำปลาแท้ ตราราชา (ฉลากสีเขียว)
กอท.ฮล. 71E6750040260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2020
น้ำปลาผสม ตรา ลาซาท
กอท.ฮล. 714980641261
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2019
น้ำบูดู  ตราแม่เกตุ
กอท.ฮล. 71A6700210458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 712880300851
รับรองฮาลาลถึง 29/06/2020
น้ำส้มสายชูกลั่น 15 %
กอท.ฮล. 714660130955
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2020
น้ำปลาผสม  ตราสิงโตทะเล (บรรจุขวดแกลอน)
กอท.ฮล. 71E9080151061
รับรองฮาลาลถึง 23/05/2020
น้ำส้มสายชูหมักจากมะเขือเทศ 5%
กอท.ฮล. 71A2361491261
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
น้ำมะนาว  ตรา สันติสุข
กอท.ฮล. 71H4100010261
รับรองฮาลาลถึง 06/02/2020
น้ำปลาแท้ ตรา เจเค
กอท.ฮล. 714980561261
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2019
น้ำปลาผสม ตรา ชาวนา
กอท.ฮล. 71H3110020161
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2020
ซีอิ๊วดำ (ขนาดบรรจุ 5000 CC)
กอท.ฮล. 71B0910030551
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2020
น้ำส้มสายชูหมัก 4.2%
กอท.ฮล. 711490460657
รับรองฮาลาลถึง 16/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 712880121044
รับรองฮาลาลถึง 29/06/2020
น้ำปลาผสม ตรา ปูม้า
กอท.ฮล. 715270071144
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
Tamanoi Sushi Vinegar
กอท.ฮล. 71D0170050458
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2020
น้ำปลา  ตราเอเจ็ด
กอท.ฮล. 71E9080060760
รับรองฮาลาลถึง 23/05/2020
กะปิ
กอท.ฮล. 712820210947
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
น้ำมะนาว ตรา ค๊าฟ
กอท.ฮล. 714980721261
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2019
น้ำส้มสายชู  ตราซันลี
กอท.ฮล. 71F8230031259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2019
พริกน้ำส้มบด ตราไร่ทิพย์
กอท.ฮล. 71F9980020360
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 712880530660
รับรองฮาลาลถึง 29/06/2020
น้ำบูดูทรงเครื่อง
กอท.ฮล. 71B0230211252
รับรองฮาลาลถึง 21/05/2020
กะปิ
กอท.ฮล. 71A3000010947
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 710130290359
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: