สินค้า
ข้าวเหนียวขาวหัก
กอท.ฮล. 55B5600310362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
ข้าวกล้องสูตร อาร์ซี (ตราเคล)
กอท.ฮล. 55A4940370855
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
ข้าวขาวหัก
กอท.ฮล. 55B5600320362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
Rice Paper
กอท.ฮล. 554451220856
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
แป้งข้าวโอ๊ต
กอท.ฮล. 55D9520060861
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
แป้งข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 55D9520070861
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
ข้าวแดงหอม
กอท.ฮล. 55A5580041048
รับรองฮาลาลถึง 18/08/2020
แป้งถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 55D9520080861
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
แป้งถั่วขาว
กอท.ฮล. 55D9520090861
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
แป้งขาวไรซ์เบอร์รี่สำเร็จรูป
กอท.ฮล. 55D9520100861
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
ข้าวขาว 5%
กอท.ฮล. 55A5580160859
รับรองฮาลาลถึง 18/08/2020
แป้งข้าวกล้องสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 55D9520110861
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
ข้าวขาว 35 %
กอท.ฮล. 55A5580170859
รับรองฮาลาลถึง 18/08/2020
ข้าวนึ่ง 5%
กอท.ฮล. 55G1690010560
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ข้าวนึ่ง 100%
กอท.ฮล. 55G1690020560
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 55C5570010356
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
Rice Porridge with Chicken and Vegetable
กอท.ฮล. 550621540654
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2020
ข้าวขาว 5%
กอท.ฮล. 55G1690030560
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ข้าวขาว 100%
กอท.ฮล. 55G1690040560
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 55G1690050560
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ครีมซุปข้าวโพด
กอท.ฮล. 551440740955
รับรองฮาลาลถึง 29/09/2020
ครีมซุปแครอท
กอท.ฮล. 551440750955
รับรองฮาลาลถึง 29/09/2020
ครีมซุปเห็ด
กอท.ฮล. 551440760955
รับรองฮาลาลถึง 29/09/2020
ครีมซุปฟักทอง
กอท.ฮล. 551440770955
รับรองฮาลาลถึง 29/09/2020
เกล็ดข้าวหอมมะลิ ตราไออุ่น
กอท.ฮล. 55B7830200161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
เกล็ดข้าวหอมมะลิผสมธัญพืช
กอท.ฮล. 55B7830210161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
ขนมข้าวซอย  รสใบเตย ตรา 99 เบเกอรี่
กอท.ฮล. 55C1060031257
รับรองฮาลาลถึง 26/12/2020
เกล็ดข้าวหอมมะลิผสมไรซ์เบอร์รี่ ตราไออุ่น
กอท.ฮล. 55B7830220161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
ขนมข้าวซอย รสวานิลา ตรา 99 เบเกอรี่
กอท.ฮล. 55C1060041257
รับรองฮาลาลถึง 26/12/2020
เกล็ดข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้อง ตราไออุ่น
กอท.ฮล. 55B7830230161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2021
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 558761780661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
ข้าวกล้องหอมมะลิ
กอท.ฮล. 558761790661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
ข้าวกล้องแดงหอมมะลิ
กอท.ฮล. 558761800661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
กอท.ฮล. 558761810661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
Cooked Rice Cup Jasmine
กอท.ฮล. 550625050662
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2020
Cooked Rice Cup Long Grain
กอท.ฮล. 550625060662
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: