สินค้า
เคบับไก่
กอท.ฮล. 36B1040190662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
เบคอนเนื้อวัวรมควัน
กอท.ฮล. 36B1040210662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อ   ตรา IBF
กอท.ฮล. 36A6220170251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไส้กรอกเนื้อ   ตรา IBF
กอท.ฮล. 36A6220180251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
เบอร์เกอร์เนื้อ  ตรา IBF
กอท.ฮล. 36A6220200251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
พัสตรามี่เนื้อวัว ตรา IBF
กอท.ฮล. 36A6220270454
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
โฟรเซ่นซุปเปอร์บีฟเบเกอร์ (เบเกอร์เนื้อวัวแช่แข็ง)
กอท.ฮล. 36B1040020651
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
เนื้อทุบ
กอท.ฮล. 36F1580010859
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2020
เนื้อสวรรค์
กอท.ฮล. 36F1580020859
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2020
เนื้อฝอย
กอท.ฮล. 36F1580030859
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2020
เกาเหลาเนื้อตุ๋น
กอท.ฮล. 36C1130121061
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ข้าวหอมมะลิเนื้อตุ๋น
กอท.ฮล. 36C1130131061
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
เนื้อตุ๋น
กอท.ฮล. 36C1130141061
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021