สินค้า
บีฟซาลามี (ไส้กรอกเนื้อวัว) ตรา Superior
กอท.ฮล. 31B1040180662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ลูกชิ้นเนื้อเล็ก
กอท.ฮล. 31C1130030458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อเล็ก
กอท.ฮล. 31C1130030458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130040458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130040458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
บีฟเมอร์เกซ (ไส้กรอกเนื้อวัว) ตรา Superior
กอท.ฮล. 31B1040200662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130050458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130050458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31I1800010861
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
ฮอทดอกเนื้อ   ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220520260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
คอกเทลเนื้อ   ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220550260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
แหนมเนื้อ    ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220620261
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290020558
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290330559
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290340559
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290380759
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31C4380271259
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ไส้กรอกลูกวัว
กอท.ฮล. 31C1880160861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31C1880190861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31J7590010762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ลูกชิ้นเนื้อปิ้ง (สูตรเนื้อวัวผสมอกไก่)
กอท.ฮล. 31C1130090461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อปิ้ง (สูตรเนื้อวัวผสมอกไก่)
กอท.ฮล. 31C1130090461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อวัว (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม, 150 กรัม)(ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม) (ขนาดลูกเล็ก น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130100461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อวัว (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม, 150 กรัม)(ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม) (ขนาดลูกเล็ก น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130100461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม) (ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130110461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม) (ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130110461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2020
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31A3320930953
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: