สินค้า
บีฟซาลามี (ไส้กรอกเนื้อวัว)
กอท.ฮล. 31B1040180662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อเล็ก
กอท.ฮล. 31C1130030458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130040458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
บีฟเมอร์เกซ (ไส้กรอกเนื้อวัว)
กอท.ฮล. 31B1040200662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130050458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ฮอทดอกเนื้อ   ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220520260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
คอกเทลเนื้อ   ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220550260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
แหนมเนื้อ    ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220620261
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290020558
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290330559
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290340559
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290380759
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31C1880190861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อปิ้ง (สูตรเนื้อวัวผสมอกไก่)
กอท.ฮล. 31C1130090461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเนื้อวัว (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม, 150 กรัม)(ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม) (ขนาดลูกเล็ก น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130100461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม) (ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130110461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
กอท.ฮล. 31H5510020361
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31A3320930953
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2021
ไส้กรอกเนื้ออีสาน
กอท.ฮล. 31H5510040361
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31F3510010859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเอ็น
กอท.ฮล. 31F3510020859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ ดี
กอท.ฮล. 31I1260010861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นเอ็น ดี
กอท.ฮล. 31I1260020861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นไก่
กอท.ฮล. 31I1260030861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นเอ็นไก่
กอท.ฮล. 31I1260040861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31F3510110859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นสาหร่ายไก่
กอท.ฮล. 31I1260050861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นไก่พม่า
กอท.ฮล. 31I1260060861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นปลาหมึก
กอท.ฮล. 31I1260070861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31F3510150859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ (เกรดรอง)
กอท.ฮล. 31I1260080861
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
ลูกชิ้นเอ็น
กอท.ฮล. 31F3510160859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อวัว นิดา
กอท.ฮล. 31C1880010355
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: