สินค้า
บีฟซาลามี (ไส้กรอกเนื้อวัว)
กอท.ฮล. 31B1040180662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อเล็ก
กอท.ฮล. 31C1130030458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130040458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
บีฟเมอร์เกซ (ไส้กรอกเนื้อวัว)
กอท.ฮล. 31B1040200662
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อกลาง
กอท.ฮล. 31C1130050458
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31I1800010861
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
ฮอทดอกเนื้อ   ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220520260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
คอกเทลเนื้อ   ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220550260
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
แหนมเนื้อ    ตราIBF
กอท.ฮล. 31A6220620261
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290020558
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290330559
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290340559
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9290380759
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31C4380271259
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31C1880190861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อปิ้ง (สูตรเนื้อวัวผสมอกไก่)
กอท.ฮล. 31C1130090461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเนื้อวัว (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม, 150 กรัม)(ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม) (ขนาดลูกเล็ก น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130100461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ (ขนาดลูกใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม) (ขนาดลูกกลาง น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม)
กอท.ฮล. 31C1130110461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31F3510010859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเอ็น
กอท.ฮล. 31F3510020859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ (เกรดเอ)
กอท.ฮล. 31F3510030859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ (เกรดบี)
กอท.ฮล. 31F3510040859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ (ย่าง)
กอท.ฮล. 31F3510050859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อเอ็น (ย่าง)
กอท.ฮล. 31F3510060859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อวัว
กอท.ฮล. 31J6400060762
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2020
ลูกชิ้นเอ็นไก่
กอท.ฮล. 31J6400070762
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2020
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 31F3510110859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ไส้กรอกอีสานเนื้อ
กอท.ฮล. 31F3510130859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31F3510150859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเอ็น
กอท.ฮล. 31F3510160859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเนื้อวัว นิดา
กอท.ฮล. 31C1880010355
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
เบอร์เกอร์เนื้อ
กอท.ฮล. 31F3510260861
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2021
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ นิดา
กอท.ฮล. 31C1880020355
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
แหนมเนื้อ  นิดา
กอท.ฮล. 31C1880030355
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
ไส้กรอกอีสาน  นิดา
กอท.ฮล. 31C1880040355
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
ลูกชิ้นเนื้อ
กอท.ฮล. 31C4380011155
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
กอท.ฮล. 31C4380021155
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31D9291080562
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: