สินค้า
BREADED CHIEKEN BREAST
กอท.ฮล. 27C1080080255
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ไก่ป็อปรสไปซี่
กอท.ฮล. 271521750361
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2022
Chicken Yakitori with Teriyaki Sauce
กอท.ฮล. 27E9550140559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
SOUTHERN FRIED INNER FILLET
กอท.ฮล. 27C1080420255
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ไก่ผัดหวาน
กอท.ฮล. 274011970454
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Fully Cooked Tempura Chicken Patties
กอท.ฮล. 274330640148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ไก่อบซอส (250 กรัม), (500 กรัม)
กอท.ฮล. 275240391055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Chicken Yakitori without Glazing
กอท.ฮล. 27E9550150559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
SOUTHERN FRIED SBB POPCORN
กอท.ฮล. 27C1080450255
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
นักเก็ตไก่
กอท.ฮล. 271521760361
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2022
Frozen Raw Salted Chicken Breast Filet, Skinless Boneless
กอท.ฮล. 275490031155
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Fry Steam Cooked SBB (Dice/Sliced/Striped/Butterfly/Whole Pieces)
กอท.ฮล. 27A8030150156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Cooked Tikka Chunk 30X30 mm. CP0060(5kg)
กอท.ฮล. 27G0720090460
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2021
BATTERED SBB NUGGETS
กอท.ฮล. 27C1080050255
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
Coated Chicken Strips
กอท.ฮล. 27F5890180461
รับรองฮาลาลถึง 11/02/2022
Frozen Salted Chicken Inner Fillet
กอท.ฮล. 275490041155
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Fry Steam SBB Barmarked
กอท.ฮล. 27A8030160156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Fully Cooked Grilled Chicken
กอท.ฮล. 274330660148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
Breaded Chicken Wing Stick & Middle Wing (2.5 kg)
กอท.ฮล. 275240431055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Southern Fried Crispy Chicken Fillet Strips
กอท.ฮล. 27F5890190461
รับรองฮาลาลถึง 11/02/2022
Fry Steam Chicken Breast Stick
กอท.ฮล. 27A8030170156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Fully Cooked Breaded Chicken
กอท.ฮล. 274330670148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
Roasted Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240481055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Salted (Min 1.2%) Chicken Breast Fillet 140 G+CPM205
กอท.ฮล. 275490101157
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Roasted BB (Dice/Sliced/Strip/Whole Pieces)
กอท.ฮล. 27A8030180156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Cooked Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240491055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
CPM206 Salted (Min 1.2%) Chicken Breast Inner Fillet 20 g+
กอท.ฮล. 275490111157
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Flash FRY Roasted SBB Slice 5 MM  (CAC/HC)
กอท.ฮล. 27A8030200156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
ไก่กรอบ (250 กรัม), (500 กรัม) (800 กรัม)
กอท.ฮล. 275240501055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
เบอร์เกอร์ไก่   ตรา IBF
กอท.ฮล. 27A6220210251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
Frozen Salted Chicken Inner Fillet without Tip Tendon
กอท.ฮล. 275490131157
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Mexican Wings (Half Cut Middle Wing) (1 kg)
กอท.ฮล. 275240531055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
พัสตรามี่ไก่ ตรา IBF
กอท.ฮล. 27A6220260454
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
Half-Cut Middle Wing  (350 g)
กอท.ฮล. 275240541055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Flash Fry Roasted SBB
กอท.ฮล. 27A8030690160
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Roasted Chicken Breast with Skin (1 kg)
กอท.ฮล. 275240561055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
อกไก่รมควัน ตรา IBF
กอท.ฮล. 27A6220280454
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
Fry Steam Inner Fillet 15 G
กอท.ฮล. 27A8030250157
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: