สินค้า
เนื้อน่องติดสะโพกหมักพร้อมปรุงสูตรสไปซี่ (AW-3004-T-F) ตรา CP FOODS SERVICE
กอท.ฮล. 27A2502790362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
Fully Cooked Breaded Formed Chicken
กอท.ฮล. 274330700748
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
Roasted Chicken Strips (1 kg)
กอท.ฮล. 275240311055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
4 Pizza Crunchy Chicken Strips (N1411307)
กอท.ฮล. 27E2750540959
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 27C1080080255
รับรองฮาลาลถึง 15/02/2020
Roasted Chicken Breast 110-130 G.
กอท.ฮล. 27G9630030960
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
FILET DE POULET PANURE NATURE 110G+/-10G SURGELE IQF
กอท.ฮล. 27G3650081061
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2020
PARI PARI GAS SEARED INNER FILLET (FF-ZR-5160/B) ตรา CP
กอท.ฮล. 27A2502800362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
Fully Cooked Boneless Chicken
กอท.ฮล. 274330710748
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
Chicken Hot Burger (2.25 kg)
กอท.ฮล. 275240341055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Roasted Chicken Breast Dices - Seasoned, Deep Frozen
กอท.ฮล. 27E9470010559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2020
Roasted Chicken Breast Dices - Seasoned, Deep Frozen
กอท.ฮล. 27E9470010559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2020
Chicken Yakitori with Teriyaki Sauce
กอท.ฮล. 27E9550140559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 27C1080420255
รับรองฮาลาลถึง 15/02/2020
Fully Cooked Tempura Chicken Patties
กอท.ฮล. 274330640148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
ไก่อบซอส (250 กรัม), (500 กรัม) ตราซีพี
กอท.ฮล. 275240391055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Chicken Yakitori without Glazing
กอท.ฮล. 27E9550150559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 27C1080450255
รับรองฮาลาลถึง 15/02/2020
Frozen Raw Salted Chicken Breast Filet, Skinless Boneless
กอท.ฮล. 275490031155
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Chicken Kara-age (Breaded)
กอท.ฮล. 27G4160010760
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
Fry Steam Cooked SBB (Dice/Sliced/Striped/Butterfly/Whole Pieces)
กอท.ฮล. 27A8030150156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Fully Cooked Grilled Chicken Patties
กอท.ฮล. 274330650148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
ปีกกลางไก่นิวออร์ลีนส์ (900-1080 กรัม) ตราCP Food Service & Industry
กอท.ฮล. 275240411055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Cooked Chicken Breast 16 mm. Diced, IQF(B10SD16MM-01)
กอท.ฮล. 27B0370220259
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 27C1080050255
รับรองฮาลาลถึง 15/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 27F5890180461
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
Frozen Salted Chicken Inner Fillet
กอท.ฮล. 275490041155
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Fry Steam SBB Barmarked
กอท.ฮล. 27A8030160156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Fully Cooked Grilled Chicken
กอท.ฮล. 274330660148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
Breaded Chicken Wing Stick & Middle Wing (2.5 kg)
กอท.ฮล. 275240431055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 27F5890190461
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
Fry Steam Chicken Breast Stick
กอท.ฮล. 27A8030170156
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2022
Fully Cooked Breaded Chicken
กอท.ฮล. 274330670148
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
Roasted Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240481055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่
กอท.ฮล. 279112780862
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: