สินค้า
ไข่ไก่ต้มสุกแบบแข็งปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26B7640411259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่ต้มสุกปอกเปลือก (สูตรในน้ำเกลือ 1)
กอท.ฮล. 26B7640421259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่นกกระทาในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 26B8380010554
รับรองฮาลาลถึง 05/05/2021
ไข่ไก่ต้มยางมะตูม  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190240560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เค็มต้ม
กอท.ฮล. 26B1190050651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เป็ดต้มยางมะตูม  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190250560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ขาวต้ม 100%  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190260560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่สามสี  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190270560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เป็ดยางมะตูมปรุงรส  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190280560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่นกกระทาต้มสุก
กอท.ฮล. 26H5600010760
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2020
ไข่ไก่ต้มปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26B1190070652
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่หวานม้วน  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190300560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ไก่ต้มยางมะตูม
กอท.ฮล. 266770480559
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2021
ไข่เหลว
กอท.ฮล. 26B1190100653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่หวานสไลด์  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190310560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เจียว  ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190320560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่แดงเค็มลาวา สูตร 1 ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190331261
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 26B1190110653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: