สินค้า
ไส้กรอกไก่แฟรงค์ฮอทดอก
กอท.ฮล. 21A2151680661
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2020
ไส้กรอกเวียนนาไก่
กอท.ฮล. 210792691157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2019
จ้อห่อเกี้ยว 3 สี
กอท.ฮล. 21J4170140562
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2020
ไก่หยองเอ
กอท.ฮล. 21H7190010361
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2020
ไส้กรอกไก่ชิกเกนแฟรงก์
กอท.ฮล. 21I0420181261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
ไก่ยอ
กอท.ฮล. 21C2690870859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกจัมโบ้โกลเด้น  ตรา GSB
กอท.ฮล. 217040851247
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2019
ไส้กรอกไก่จัมโบ้รมควัน
กอท.ฮล. 21C2691390862
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
มินิคอลเทลไก่ชีสซี่  ตราโกลเด้น
กอท.ฮล. 217042141258
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2019
ไส้กรอกฟุตลองแฟรงค์เฟิร์ตไก่พริกสด ตรา 7 Fresh
กอท.ฮล. 219112690262
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
ไก่ป๊อบคอร์น
กอท.ฮล. 21A3322641158
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2020
ไส้กรอกไก่กลิ่นเนย
กอท.ฮล. 21A2151310659
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2020
ไก่เชียง
กอท.ฮล. 21F3510100859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
แหนมเอ็นไก่
กอท.ฮล. 21D9291070562
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
ไส้กรอกปลาหมึก
กอท.ฮล. 21G1430020560
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
บั้นท้ายเป็ดย่าง ภายใต้หลักการอิสลาม
กอท.ฮล. 215460180950
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ไส้กรอกเวียนนาไก่
กอท.ฮล. 21C2690100855
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยอแดงพริก
กอท.ฮล. 21C2691060861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่หนังกรอบ
กอท.ฮล. 21I0420091261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
ไส้กรอกสเต็กไก่
กอท.ฮล. 21C2691310862
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกแฟรงค์สโมกกี้ ไบท์ ตราจีเอสบี
กอท.ฮล. 217042060157
รับรองฮาลาลถึง 14/12/2019
ไส้กรอกไก่มินิ
กอท.ฮล. 21A3321710957
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2020
ลูกชิ้นเอ็นไก่ 100 ลูก ตรา ไทยสตาร์
กอท.ฮล. 21F8030400262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: