สินค้า
ไก่ยอรสปูอัด
กอท.ฮล. 21C2691100861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกแฟรงค์รมควัน
กอท.ฮล. 21A3322330358
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
ไก่ยออิตาเลียน
กอท.ฮล. 21C2691110861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยออิตาเลียน
กอท.ฮล. 21C2691110861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ลูกชิ้นไก่  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220010249
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไส้กรอกไก่รสต้มยำ
กอท.ฮล. 21A3322340358
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
ไส้กรอกไก่นัตเวิร์ท
กอท.ฮล. 210792751157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ไก่ยอโบแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691120861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยอโบแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691120861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ไส้กรอกไก่  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220020249
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไก่ยอเส้น
กอท.ฮล. 21C2691130861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยอเส้น
กอท.ฮล. 21C2691130861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
โบโลน่าไก่พริก  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220160251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไส้กรอกไก่สอดไส้ชีส
กอท.ฮล. 21A3322780359
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
ไก่ยอแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691140861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยอแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691140861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ไส้กรอกรมควันหนังกรอบ
กอท.ฮล. 21E3660151158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไก่แผ่นสโมค
กอท.ฮล. 21C2691150861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่แผ่นสโมค
กอท.ฮล. 21C2691150861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660131158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ลูกชิ้นไก่
กอท.ฮล. 21C2691160861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่
กอท.ฮล. 21C2691160861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660141158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ลูกชิ้นไก่สาหร่าย
กอท.ฮล. 21C2691170861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่สาหร่าย
กอท.ฮล. 21C2691170861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660121158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21A3322820359
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
ลูกชิ้นไก่รสเต้าหู้
กอท.ฮล. 21C2691180861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่รสเต้าหู้
กอท.ฮล. 21C2691180861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
ไส้กรอกแหนมไก่
กอท.ฮล. 21A3322830359
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: