สินค้า
ไส้กรอกมินิค็อกเทลไก่รมควัน (MNSF-BJC) 500 กรัม ตรา ทีเอฟจี
กอท.ฮล. 21F8030330262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ไก่ยอรสปูอัด
กอท.ฮล. 21C2691100861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
เต้าหู้ปลา
กอท.ฮล. 21G1430180562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไส้กรอกแฟรงค์รมควัน
กอท.ฮล. 21A3322330358
รับรองฮาลาลถึง 17/01/2020
ไก่ยอแดงเส้น ตรา ทีเอฟจี
กอท.ฮล. 21F8030340262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ไก่ยออิตาเลียน
กอท.ฮล. 21C2691110861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220010249
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไก่จ๊อ
กอท.ฮล. 21G1430190562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไส้กรอกไก่รสต้มยำ
กอท.ฮล. 21A3322340358
รับรองฮาลาลถึง 17/01/2020
ไส้กรอกไก่นัตเวิร์ท
กอท.ฮล. 210792751157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ไส้กรอกมินิค็อกเทลไก่รมควัน (MNSF-BJC) 1000 กรัม ตรา ทีเอฟจี
กอท.ฮล. 21F8030350262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ไก่ยอโบแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691120861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220020249
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไก่ห่อสาหร่าย
กอท.ฮล. 21G1430200562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไส้กรอกฮอทด็อกรมควันหนังกรอบ (CF20+3P) ตรา ทีเอฟจี
กอท.ฮล. 21F8030360262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ไก่ยอเส้น
กอท.ฮล. 21C2691130861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
โบโลน่าไก่พริก  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220160251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไส้อั่วไก่
กอท.ฮล. 21G1430210562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไส้กรอกไก่สอดไส้ชีส
กอท.ฮล. 21A3322780359
รับรองฮาลาลถึง 17/01/2020
ไส้กรอกฮอทด็อกแดง 40 ชิ้น ตรา ไทยสตาร์
กอท.ฮล. 21F8030370262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ไก่ยอแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691140861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกรมควันหนังกรอบ
กอท.ฮล. 21E3660151158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
แซนวิชไก่
กอท.ฮล. 21G1430220562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไก่ฝอย
กอท.ฮล. 21D3030210959
รับรองฮาลาลถึง 25/05/2020
ไส้กรอกฮอทด็อกแดง 21 ชิ้น ตรา ไทยสตาร์
กอท.ฮล. 21F8030380262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ไก่แผ่นสโมค
กอท.ฮล. 21C2691150861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่หยองสูตรเบเกอรี่
กอท.ฮล. 21E6370050159
รับรองฮาลาลถึง 03/01/2020
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660131158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไส้กรอกไก่หนังกรอบ
กอท.ฮล. 21G1430230562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไส้กรอกค็อกเทลแดง ตรา ไทยสตาร์
กอท.ฮล. 21F8030390262
รับรองฮาลาลถึง 19/01/2020
ลูกชิ้นไก่
กอท.ฮล. 21C2691160861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่หยองเส้นกรอบ
กอท.ฮล. 21E6370040159
รับรองฮาลาลถึง 03/01/2020
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660141158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21G1430240562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: