สินค้า
ไก่ยอรสปูอัด
กอท.ฮล. 21C2691100861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
เต้าหู้ปลา
กอท.ฮล. 21G1430180562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไก่ยออิตาเลียน
กอท.ฮล. 21C2691110861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220010249
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไก่จ๊อ
กอท.ฮล. 21G1430190562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไส้กรอกไก่นัตเวิร์ท
กอท.ฮล. 210792751157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ไก่ยอโบแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691120861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220020249
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไก่ห่อสาหร่าย
กอท.ฮล. 21G1430200562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไก่ยอเส้น
กอท.ฮล. 21C2691130861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
โบโลน่าไก่พริก  ตรา IBF
กอท.ฮล. 21A6220160251
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
ไส้อั่วไก่
กอท.ฮล. 21G1430210562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไก่ยอแดงเส้น
กอท.ฮล. 21C2691140861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกรมควันหนังกรอบ
กอท.ฮล. 21E3660151158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
แซนวิชไก่
กอท.ฮล. 21G1430220562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไก่ฝอย
กอท.ฮล. 21D3030210959
รับรองฮาลาลถึง 25/05/2020
ไก่แผ่นสโมค
กอท.ฮล. 21C2691150861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660131158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไส้กรอกไก่หนังกรอบ
กอท.ฮล. 21G1430230562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ลูกชิ้นไก่
กอท.ฮล. 21C2691160861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660141158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21G1430240562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ลูกชิ้นไก่สาหร่าย
กอท.ฮล. 21C2691170861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่
กอท.ฮล. 21E3660121158
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2021
ไส้กรอกอีสานไก่
กอท.ฮล. 21G1430250562
รับรองฮาลาลถึง 08/05/2020
ไก่ยอพริกไทยดำพร้อมน้ำจิ้ม
กอท.ฮล. 21A2151520660
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2020
ลูกชิ้นไก่รสเต้าหู้
กอท.ฮล. 21C2691180861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไส้กรอกไก่จัมโบ้รมควัน 12 ชิ้น
กอท.ฮล. 210792791157
รับรองฮาลาลถึง 11/11/2020
ไส้กรอกไก่สโมค
กอท.ฮล. 21C2690840859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่รสกุ้ง
กอท.ฮล. 21C2691190861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ลูกชิ้นไก่รสปลาหมึก
กอท.ฮล. 21C2691200861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยอ
กอท.ฮล. 21C2690860859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่ยอทอดพร้อมน้ำจิ้ม
กอท.ฮล. 21A2151530660
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2020
ลูกชิ้นไก่รสปูอัด
กอท.ฮล. 21C2691210861
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
ไก่หยองสูตรเบเกอรี่
กอท.ฮล. 21E6370010159
รับรองฮาลาลถึง 03/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: