สินค้า
แกงเผ็ดเต้าหู้
กอท.ฮล. 14A2361321260
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
หมี่กึ่งพะโล้
กอท.ฮล. 14A2360871258
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
แกงเผ็ดเต้าหู้
กอท.ฮล. 14A2360861258
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
ทูน่า แกงไตปลา สำเร็จรุป  ตรา ป้ามณฑา
กอท.ฮล. 14 F663 003 03 61
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
มะม่วงโคลอน 100%
กอท.ฮล. 14I2370050861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
สับปะรดอบแห้ง 100 %
กอท.ฮล. 14I2370040861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
แกงเผ็ดมังสวิรัสเสริฟ์พร้อมข้าวสวยหอมมะลิ
กอท.ฮล. 14A2361431260
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
แกงเขียวหวานมังสวิรัสเสริฟ์พร้อมข้าวสวยหอมมะลิ
กอท.ฮล. 14A2361421260
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
แก้วมังกรอบแห้ง 100%
กอท.ฮล. 14I2370030861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
แกงกะหรี่เต้าหู้และผักเสริฟ์พร้อมข้าวสวยหอมมะลิ
กอท.ฮล. 14A2361371260
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
ลำไยอบแห้ง 100 %
กอท.ฮล. 14I2370020861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
แกงเขียวหวานเต้าหู้และผักเสริฟ์พร้อมข้าวสวยหอมมะลิ
กอท.ฮล. 14A2361361260
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2019
มะม่วงอบแห้ง 100%
กอท.ฮล. 14I2370010861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020