สินค้า
PARBOILED BLACK RICE
กอท.ฮล. 79I4950070761
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2020
ข้าวขาวเสาไห้ 100%
กอท.ฮล. 799620090746
รับรองฮาลาลถึง 13/07/2020
ผงข้าวกล้องสกัดโฮลอินวัน ผสมธัญพืช
กอท.ฮล. 79D5700561058
รับรองฮาลาลถึง 28/10/2019
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิค 100% ตรา เนเชอเรล
กอท.ฮล. 79G8880011060
รับรองฮาลาลถึง 30/10/2019
ข้าวสามส่วนมะลิ ตราอาลี สยาม
กอท.ฮล. 79F8330081259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2019
ข้าวหอมมะลิหัก  ตรา เกษตร
กอท.ฮล. 793160261248
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราRoyal
กอท.ฮล. 79A7830290361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวสารคัดพิเศษ
กอท.ฮล. 79J3780080562
รับรองฮาลาลถึง 20/05/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 79F0370020759
รับรองฮาลาลถึง 17/07/2020
ข้าวเหลืองประทิว (ไก่แจ้แดง)
กอท.ฮล. 79C4150100955
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
ข้าวขาว ตรากุ้งคู่ทองคำ
กอท.ฮล. 79D8970030458
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ข้าวขาว  ตราเกษตร
กอท.ฮล. 793160010543
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราColes
กอท.ฮล. 79A7830200361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวหอมปทุมธานี 100%
กอท.ฮล. 79A5480041048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวสารบรรจุถุง
กอท.ฮล. 79A6670350661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 79E0870030862
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2020
ข้าวบัวใหญ่
กอท.ฮล. 79C4150020955
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตรา SONGHE
กอท.ฮล. 79A9950030161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2020
ข้าวหอมปทุมธานี 100%
กอท.ฮล. 79J2660010362
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
ข้าวไรซ์เบอรี่กองทอง  ตรากองทอง
กอท.ฮล. 79G1330010460
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวกล้องนึ่ง
กอท.ฮล. 79G5390020760
รับรองฮาลาลถึง 09/07/2020
ข้าวหอมปทุมธานี
กอท.ฮล. 79C4150220959
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
ข้าวเหนียวดำ ตรา Asian Best
กอท.ฮล. 79A9950190162
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2020
ข้าวหอมปทุม
กอท.ฮล. 79E4130091158
รับรองฮาลาลถึง 23/11/2019
เอ็มไอเอ็ก เอสเฮดพี 01
กอท.ฮล. 79C1640131159
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: