สินค้า
ข้าวขาว (1 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450060458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวสารบรรจุถุง
กอท.ฮล. 79A6670350661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
ข้าวขาว (5 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450070458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 79F0990150759
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2021
ข้าวหอมมะลิ (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450080458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวท่อนหอมมะลิ (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450090458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวขาวคัดพิเศษ  (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450100458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวขาวเสาไห้ 100% ขนาด 5 ก.ก.
กอท.ฮล. 79A5350130257
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ (ขนาดบรรจุ 1 กก.)
กอท.ฮล. 79F0240060759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวเก่า (ขนาดบรรจุ 1 กก.)
กอท.ฮล. 79F0240050759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปชนิดเกล็ด
กอท.ฮล. 79C1640050959
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2021
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480021048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวขาว 100%
กอท.ฮล. 79A5350140262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%: ข้าวขาวชัยนาท  100%
กอท.ฮล. 79A5480031048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 79A5350150262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวหอมปทุมธานี 100%
กอท.ฮล. 79A5480041048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวเหนียว 10%
กอท.ฮล. 79A5350160262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%: ข้าวขาวชัยนาท 100%
กอท.ฮล. 79A5480051048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ (ขนาดบรรจุ 5 กก.) ถุงสีน้ำเงิน
กอท.ฮล. 79F0240040759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ข้าวขาวชัยนาท  100%
กอท.ฮล. 79A5480071048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวเสาไห้ 100% ปิ่นเงิน ถ้วยชมพู
กอท.ฮล. 79A5350180262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวขาว 100%
กอท.ฮล. 79A5480081048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวหอมมะลิ 100% ปิ่นเงินเพชร
กอท.ฮล. 79A5350190262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวขาว 100% คัทลียา
กอท.ฮล. 79A5350200262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 79A5480101048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
ข้าวกล้องหอมมะลิ
กอท.ฮล. 79A5350210262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวเก่า (ขนาดบรรจุ 48 กก.,15 กก.) ถุงสีแดงเลือดหมู
กอท.ฮล. 79F0240010759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ข้าวกล้องหอม 100%
กอท.ฮล. 79A5480111048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
พีเอ็นจี วิต แอนด์ มิน พรีมิกซ์ มีเดียม
กอท.ฮล. 79C1640350961
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2021
ข้าวกล้องแดง 100%
กอท.ฮล. 79A5480121048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: