สินค้า
ข้าวหอมมะลิ ตรามายา
กอท.ฮล. 79A7830060358
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาว (1 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450060458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ข้าวสารบรรจุถุง
กอท.ฮล. 79A6670350661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราอาฟีฟ่า
กอท.ฮล. 79A7830070358
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาว (5 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450070458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราไทยซันด์
กอท.ฮล. 79A7830090360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 79F0990150759
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2020
ข้าวหอมมะลิ (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450080458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ข้าวเหนียว ตราบัวทิพย์
กอท.ฮล. 79A7830100360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวท่อนหอมมะลิ (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450090458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราปทุมทอง
กอท.ฮล. 79A7830110360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวคัดพิเศษ  (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450100458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100%(ข้าวใหม่)
กอท.ฮล. 79C4150270961
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราThai Oriental
กอท.ฮล. 79A7830120360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100%(ข้าวกลางปี)
กอท.ฮล. 79C4150280961
รับรองฮาลาลถึง 21/08/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราโรแลนด์
กอท.ฮล. 79A7830130360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวเหนียว ตราเรน่า
กอท.ฮล. 79A7830160360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ (ขนาดบรรจุ 1 กก.)
กอท.ฮล. 79F0240060759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ข้าวมะลิ ตราแพร็อต
กอท.ฮล. 79A7830170360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวเก่า (ขนาดบรรจุ 1 กก.)
กอท.ฮล. 79F0240050759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ข้าวขาว ตราแพร็อต
กอท.ฮล. 79A7830180360
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาว ตราColes
กอท.ฮล. 79A7830190361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราColes
กอท.ฮล. 79A7830200361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480011048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปชนิดเกล็ด
กอท.ฮล. 79C1640050959
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราPride Of Thailand
กอท.ฮล. 79A7830210361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480021048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราThree Dragon
กอท.ฮล. 79A7830220361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%: ข้าวขาวชัยนาท  100%
กอท.ฮล. 79A5480031048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราDouble Dragon
กอท.ฮล. 79A7830230361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวหอมปทุมธานี 100%
กอท.ฮล. 79A5480041048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ ตราGrabriela
กอท.ฮล. 79A7830240361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%: ข้าวขาวชัยนาท 100%
กอท.ฮล. 79A5480051048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวขาว ตราGrabriela
กอท.ฮล. 79A7830260361
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ (ขนาดบรรจุ 5 กก.) ถุงสีน้ำเงิน
กอท.ฮล. 79F0240040759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: