สินค้า
เนื้อวัวสวรรค์ปรุงรส
กอท.ฮล. 33C1880170861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
เนื้อวัวฝอยปรุงรส
กอท.ฮล. 33C1880180861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
แองกัส บีฟ เจอร์กี้ (เนื้อวัวแดดเดียว) ตราซุปส์ สตาร์
กอท.ฮล. 33B1040040756
รับรองฮาลาลถึง 13/06/2020
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 33C7170020856
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 33C7170050857
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020