สินค้า
เนื้อเชียง ตราฟารีดา
กอท.ฮล. 33B4770021153
รับรองฮาลาลถึง 25/11/2019
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 33C7170050857
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 33C7170020856
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020