สินค้า
แป้งข้าวเจ้า
กอท.ฮล. 720240010841
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
แป้งข้าวเหนียว
กอท.ฮล. 720240020841
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
ข้าวขาว (1 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450060458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวสารบรรจุถุง
กอท.ฮล. 79A6670350661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นกึ่งแห้ง (เล็กกลางย้ง) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040010352
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
ข้าวขาว (5 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450070458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
แผ่นเกี๊ยวจีน
กอท.ฮล. 72B3110020552
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด  (เส้นราดหน้า) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040020352
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 79F0990150759
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2021
ข้าวหอมมะลิ (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450080458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ข้าวท่อนหอมมะลิ (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450090458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
บะหมี่ไข่พิเศษ
กอท.ฮล. 72B3110040552
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นกึ่งแห้ง (ฝอย) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040030357
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
ข้าวขาวคัดพิเศษ  (15, 48 กก.)
กอท.ฮล. 79D8450100458
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
แผ่นเกี๊ยวจีน (เจ)
กอท.ฮล. 72B3110050552
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
ข้าวขาวเสาไห้ 100% ขนาด 5 ก.ก.
กอท.ฮล. 79A5350130257
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นกึ่งแห้ง (ผัดไทเล็ก) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040040357
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
เส้นราเมน (ขนาด 160, 320, 400, 500, 1,000กรัม)
กอท.ฮล. 72B3110060552
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นกึ่งแห้ง (ก๋วยจั๊บ) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040050357
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
เส้นอุด้ง
กอท.ฮล. 72B3110070552
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง
กอท.ฮล. 722512500457
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ (ขนาดบรรจุ 1 กก.)
กอท.ฮล. 79F0240060759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
แผ่นเกี๊ยวซ่า
กอท.ฮล. 72B3110080552
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง
กอท.ฮล. 722512510457
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด  (เส้นกลาง) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040060357
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวเก่า (ขนาดบรรจุ 1 กก.)
กอท.ฮล. 79F0240050759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
เส้นหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูปน้ำใส
กอท.ฮล. 722512520457
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2021
ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด  (เส้นเล็ก) ตราอิส
กอท.ฮล. 72B3040070357
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2021
บะหมี่กวางตุ้ง(เจ)
กอท.ฮล. 72B3110100554
รับรองฮาลาลถึง 11/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: