สินค้า
กุ้งแก้วแห้ง
กอท.ฮล. 44B2990440259
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาริวกิวกลม
กอท.ฮล. 44B2990570261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาริวกิว
กอท.ฮล. 44B2990580261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลานิลผง
กอท.ฮล. 44G4410180761
รับรองฮาลาลถึง 12/07/2021