สินค้า
กุ้งดิบปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง ชักไส้ ไว้หางสด
กอท.ฮล. 41B0600090454
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบติดหัวสด
กอท.ฮล. 41B0600010451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบหักหัวไม่ปอกเปลือกสด
กอท.ฮล. 41B0600020451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบปลอกเปลือก ผ่าหลัง ชักไส้ ถอดหางสด
กอท.ฮล. 41B0600030451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021