สินค้า
กุ้งหัวต้ม SEMI
กอท.ฮล. 401570120761
รับรองฮาลาลถึง 19/07/2020
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียง
กอท.ฮล. 40J3170010362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ เนื้อปูขาวชิ้นใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170020362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ เนื้อปูขาว
กอท.ฮล. 40J3170030362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ เนื้อก้ามปู
กอท.ฮล. 40J3170040362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียงใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170050362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ เนื้อก้ามปูค็อกเทล
กอท.ฮล. 40J3170060362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ ไข่ปู
กอท.ฮล. 40J3170070362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
กุ้งเนื้อแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA CHAMPION
กอท.ฮล. 401570081146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 40A8900080650
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2021
กุ้งหัวแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA KING
กอท.ฮล. 401570011146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งหักหัวแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA KING
กอท.ฮล. 401570021146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งเนื้อแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA KING
กอท.ฮล. 401570031146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งเนื้อไว้หางแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA KING
กอท.ฮล. 401570041146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งเนื้อไว้หางแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA CHAMPION
กอท.ฮล. 401570091146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งหักหัวแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA CHAMPION
กอท.ฮล. 401570071146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020
กุ้งหัวแช่เยือกแข็ง  ตรา SEA CHAMPION
กอท.ฮล. 401570061146
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2020