สินค้า
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียง
กอท.ฮล. 40J3170010362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อปูขาวชิ้นใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170020362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อปูขาว
กอท.ฮล. 40J3170030362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อก้ามปู
กอท.ฮล. 40J3170040362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียงใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170050362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อก้ามปูค็อกเทล
กอท.ฮล. 40J3170060362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 40A8900080650
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2021