สินค้า
กุ้งหัวต้ม SEMI
กอท.ฮล. 401570120761
รับรองฮาลาลถึง 19/07/2020
ไข่ปู่
กอท.ฮล. 408560191060
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
ซีมันช์ เนื้อปูขาว
กอท.ฮล. 40J3170030362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ปูนิ่มแช่แข็ง ตรา VIYA
กอท.ฮล. 408560220461
รับรองฮาลาลถึง 24/05/2020
เนื้อปู
กอท.ฮล. 408560181058
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
ซีมันช์ เนื้อปูขาวชิ้นใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170020362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียง
กอท.ฮล. 40J3170010362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
เนื้อปู
กอท.ฮล. 408560171058
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
เนื้อปู
กอท.ฮล. 408560010246
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
ไข่ปู่
กอท.ฮล. 408560191060
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
เนื้อก้ามปูม้า  ตรา GOLD CROWN
กอท.ฮล. 40E5290221158
รับรองฮาลาลถึง 15/11/2019
ซีมันช์ ไข่ปู
กอท.ฮล. 40J3170070362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
เนื้อปู
กอท.ฮล. 408560181058
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
เนื้อก้อนแตกเล็กปูม้า  ตรา GOLD CROWN
กอท.ฮล. 40E5290211158
รับรองฮาลาลถึง 15/11/2019
ซีมันช์ เนื้อก้ามปูค็อกเทล
กอท.ฮล. 40J3170060362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
เนื้อปู
กอท.ฮล. 408560171058
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
เนื้อก้อนแตกปูม้า   ตรา GOLD CROWN
กอท.ฮล. 40E5290201158
รับรองฮาลาลถึง 15/11/2019
เนื้อปู
กอท.ฮล. 408560010246
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2019
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียงใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170050362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020
เนื้อก้อนปูม้า  ตรา GOLD CROWN
กอท.ฮล. 40E5290191158
รับรองฮาลาลถึง 15/11/2019
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 40A8900080650
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2021
ซีมันช์ เนื้อก้ามปู
กอท.ฮล. 40J3170040362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2020