สินค้า
ปลาสลิดกรอบผัดพริกกะเพรา
กอท.ฮล. 44A7581300861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2020
ปลาทูกรอบผัดพริก
กอท.ฮล. 44A7581310861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2020
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียง
กอท.ฮล. 40J3170010362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อปูขาวชิ้นใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170020362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อปูขาว
กอท.ฮล. 40J3170030362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อก้ามปู
กอท.ฮล. 40J3170040362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อปูก้อนกรรเชียงใหญ่
กอท.ฮล. 40J3170050362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
ซีมันช์ เนื้อก้ามปูค็อกเทล
กอท.ฮล. 40J3170060362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
กุ้งดิบปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง ชักไส้ ไว้หางสด
กอท.ฮล. 41B0600090454
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบติดหัวสด
กอท.ฮล. 41B0600010451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบหักหัวไม่ปอกเปลือกสด
กอท.ฮล. 41B0600020451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบปลอกเปลือก ผ่าหลัง ชักไส้ ถอดหางสด
กอท.ฮล. 41B0600030451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
ปลาสลิดพอดีคำ
กอท.ฮล. 44E5400011258
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2020
ปลาสลิดสามรส
กอท.ฮล. 44E5400021260
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2020
กะเพราปลาสลิด
กอท.ฮล. 44E5400031260
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2020
ผัดพริกแกงปลาสลิด
กอท.ฮล. 44E5400041260
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2020
กุ้งแก้วแห้ง
กอท.ฮล. 44B2990440259
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
กุ้งแก้วแห้ง (กุ้งมันขนาดใหญ่)
กอท.ฮล. 44B2990450259
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
กุ้งขาวแห้ง (กุ้งมันขนาดพิเศษ)
กอท.ฮล. 44B2990460259
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาส้มนวลจันทร์
กอท.ฮล. 44A4230020248
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ส้มไข่ปลา
กอท.ฮล. 44A4230280955
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ปลาส้มจีน
กอท.ฮล. 44A4230030248
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ปลาส้มตะเพียน
กอท.ฮล. 44A4230050248
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ปลาริวกิวกลม
กอท.ฮล. 44B2990570261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาริวกิว
กอท.ฮล. 44B2990580261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลากะตักแห้ง (ส่งออกต่างประเทศ)
กอท.ฮล. 44B2990590261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาแก้วผ่าแห้ง (ส่งออกต่างประเทศ)
กอท.ฮล. 44B2990600261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาย่างป่น
กอท.ฮล. 44A4230320956
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ปลาแก้วบางแห้ง (ส่งออกต่างประเทศ)
กอท.ฮล. 44B2990610261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 40A8900080650
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2021
ปลาใบไผ่แห้ง (ส่งออกต่างประเทศ)
กอท.ฮล. 44B2990620261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาข้างเหลืองแห้ง (ส่งออกต่างประเทศ)
กอท.ฮล. 44B2990220252
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาอินทรีเค็มในน้ำมันพืช (หั่นเต๋า)
กอท.ฮล. 44B2990430256
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021