สินค้า
ซีมันช์ เนื้อปูขาว
กอท.ฮล. 40J3170030362
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2021
กุ้งดิบปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง ชักไส้ ไว้หางสด
กอท.ฮล. 41B0600090454
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบติดหัวสด
กอท.ฮล. 41B0600010451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบหักหัวไม่ปอกเปลือกสด
กอท.ฮล. 41B0600020451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งดิบปลอกเปลือก ผ่าหลัง ชักไส้ ถอดหางสด
กอท.ฮล. 41B0600030451
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
กุ้งแก้วแห้ง
กอท.ฮล. 44B2990440259
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาริวกิวกลม
กอท.ฮล. 44B2990570261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
ปลาริวกิว
กอท.ฮล. 44B2990580261
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2021
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 40A8900080650
รับรองฮาลาลถึง 21/06/2021
ปลานิลผง
กอท.ฮล. 44G4410180761
รับรองฮาลาลถึง 12/07/2021