สินค้า
เอฟซี 85 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190381160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คลังสินค้าฮาลาล
กอท.ฮล. 100G0560010360
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003010462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสซี -22 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190301160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD6602B
กอท.ฮล. 99E8820320360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน แอลบีเอส07 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081360462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คิว - แซน เอช ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190221160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3001C
กอท.ฮล. 99E8820230359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003090462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
โซดาแอชไลท์
กอท.ฮล. 99G6830110960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
อความิน เอ็มจี โซลูเบิล
กอท.ฮล. 99D2081440462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880110561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2200JP
กอท.ฮล. 99E8820040359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%
กอท.ฮล. 99G6830030960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
แซดพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880030561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 53 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190461160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880110561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
คัสตอม-ไฮแฟต 80เอ (ครีมเทียม)
กอท.ฮล. 99D2081520462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน แซน 415
กอท.ฮล. 99A5990511261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD4200B
กอท.ฮล. 99E8820100359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โมโน ซีไอพี ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190291160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3501C
กอท.ฮล. 99E8820310360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน อาร์บีเอส04-อาร์1 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081350462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คิว - แซน เอ็ม ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190211160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2502C
กอท.ฮล. 99E8820210359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003080462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 77 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190371160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คาลามาย บีพี ตรา Global Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370020261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
อความิน โซลูเบิล
กอท.ฮล. 99D2081430462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880100561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD1600JP
กอท.ฮล. 99E8820030359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โซเดียมไฮโปรคลอไรด์
กอท.ฮล. 99G6830020960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
แซดพีที (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880020561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 52 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190451160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880100561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าว (ซีเอฟไอ ครีมเมอร์ 35เอส)
กอท.ฮล. 99D2081510462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5001S
กอท.ฮล. 99E8820120359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์
กอท.ฮล. 99G6830100960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสเอ็ม - 45 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190281160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: