สินค้า
เอสซี -22 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190301160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD6602B
กอท.ฮล. 99E8820320360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน อาร์ซีเอส06 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081330462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คิว - แซน เอช ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190221160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3001C
กอท.ฮล. 99E8820230359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003060462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 85 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190381160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คลังสินค้าฮาลาล
กอท.ฮล. 100G0560010360
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2020
37074 ซีโร่-แอดเด็ด ยูนิเวอแซล บู๊สเตอร์ วีแกน (ซุปผักรวมผง)
กอท.ฮล. 99D2081410462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880110561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2200JP
กอท.ฮล. 99E8820040359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตรา Amcor Flexibles
กอท.ฮล. 80J2290010362
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2020
แซดพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880030561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 53 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190461160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซด (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880080561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นลองแกนดราย เอลเอดับเบิลยู093-11เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99D2081490462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน แซน 415
กอท.ฮล. 99A5990511261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD4200B
กอท.ฮล. 99E8820100359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
กำมะถัน
กอท.ฮล. 99G6830080960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
โมโน ซีไอพี ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190291160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3501C
กอท.ฮล. 99E8820310360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน อาร์เอ็มเอส07-อาร์0 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081320462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คิว - แซน เอ็ม ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190211160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2502C
กอท.ฮล. 99E8820210359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003050462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 77 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190371160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คาลามาย บีพี ตรา Global Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370020261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ผงกัวรานาสกัด 22% อาร์ เอฟ ไอ-บีซี130081 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081400462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880100561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD1600JP
กอท.ฮล. 99E8820030359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอสพีอี
กอท.ฮล. 99H7880150561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
อีริทริทอล (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99D2081560462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
แซดพีที (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880020561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 52 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190451160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอช (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880070561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นเฟรชมิลค์ เอฟ-4314-28เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99D2081480462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5001S
กอท.ฮล. 99E8820120359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์
กอท.ฮล. 99G6830070960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสเอ็ม - 45 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190281160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2401C
กอท.ฮล. 99E8820300360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
(01536) M112462เวจเทเบิ้ล สต็อคพาวเดอร์ (ซอสผงปรุงรส รสซุปผัก)
กอท.ฮล. 99D2081310462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คิว - แซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190201160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD8100M
กอท.ฮล. 99E8820200359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003040462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 75 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190361160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซิงค์คาร์บอเนต บีพีซี ตราGlobal Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370010261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ไดโซเดียมซักซิเนต เอสเอสเอ-เอ (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99D2081390462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880090561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD1600J
กอท.ฮล. 99E8820020359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: