สินค้า
คลอโรแซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190231160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD7000H
กอท.ฮล. 99E8820250359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003070462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 88 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190391160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดดับเบิลยูขีดหนึ่ง
กอท.ฮล. 99H7880010561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
อความิน เอส
กอท.ฮล. 99D2081420462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสซี - 60 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190311160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3500C
กอท.ฮล. 99E8820330361
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน โอวีเอส05-อาร์5 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081340462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟเอ็กซ์ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880040561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
พีเอ - 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190471160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880090561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
มอโนโซเดียม กลูทาเมต (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99D2081500462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน  แซน  415 พลัส
กอท.ฮล. 99A5990521261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5200B
กอท.ฮล. 99E8820130359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ฟอสฟอริค แอซิค
กอท.ฮล. 99G6830090960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอฟเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880120561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2208J
กอท.ฮล. 99E8820050359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรคลอริก แอซิด
กอท.ฮล. 99G6830010960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
คิว - แซน เอช ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190221160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: