สินค้า
เอสซี - 60 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190311160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3500C
กอท.ฮล. 99E8820330361
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน โอวีเอส05-อาร์5 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081340462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คลอโรแซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190231160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD7000H
กอท.ฮล. 99E8820250359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003070462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 88 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190391160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดดับเบิลยูขีดหนึ่ง
กอท.ฮล. 99H7880010561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
อความิน เอส
กอท.ฮล. 99D2081420462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ไฮโดรคลอริก แอซิด
กอท.ฮล. 99G6830010960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอฟเอ็กซ์ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880040561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
พีเอ - 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190471160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880090561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
มอโนโซเดียม กลูทาเมต (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99D2081500462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน  แซน  415 พลัส
กอท.ฮล. 99A5990521261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5200B
กอท.ฮล. 99E8820130359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ฟอสฟอริค แอซิค
กอท.ฮล. 99G6830090960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอฟเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880120561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2208J
กอท.ฮล. 99E8820050359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
คิว - แซน เอช ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190221160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3001C
กอท.ฮล. 99E8820230359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003060462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 85 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190381160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คลังสินค้าฮาลาล
กอท.ฮล. 100G0560010360
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2020
37074 ซีโร่-แอดเด็ด ยูนิเวอแซล บู๊สเตอร์ วีแกน (ซุปผักรวมผง)
กอท.ฮล. 99D2081410462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสซี -22 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190301160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD6602B
กอท.ฮล. 99E8820320360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน อาร์ซีเอส06 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081330462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
แซดพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880030561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 53 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190461160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซด (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880080561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นลองแกนดราย เอลเอดับเบิลยู093-11เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99D2081490462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน แซน 415
กอท.ฮล. 99A5990511261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD4200B
กอท.ฮล. 99E8820100359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
กำมะถัน
กอท.ฮล. 99G6830080960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880110561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2200JP
กอท.ฮล. 99E8820040359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตรา Amcor Flexibles
กอท.ฮล. 80J2290010362
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2020
คิว - แซน เอ็ม ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190211160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2502C
กอท.ฮล. 99E8820210359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003050462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 77 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190371160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คาลามาย บีพี ตรา Global Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370020261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ผงกัวรานาสกัด 22% อาร์ เอฟ ไอ-บีซี130081 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081400462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
โมโน ซีไอพี ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190291160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3501C
กอท.ฮล. 99E8820310360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน อาร์เอ็มเอส07-อาร์0 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081320462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
แซดพีที (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880020561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 52 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190451160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอช (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880070561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นเฟรชมิลค์ เอฟ-4314-28เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99D2081480462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5001S
กอท.ฮล. 99E8820120359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์
กอท.ฮล. 99G6830070960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880100561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD1600JP
กอท.ฮล. 99E8820030359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอสพีอี
กอท.ฮล. 99H7880150561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
อีริทริทอล (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99D2081560462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
คิว - แซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190201160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD8100M
กอท.ฮล. 99E8820200359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003040462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 75 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190361160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซิงค์คาร์บอเนต บีพีซี ตราGlobal Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370010261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ไดโซเดียมซักซิเนต เอสเอสเอ-เอ (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99D2081390462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสเอ็ม - 45 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190281160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2401C
กอท.ฮล. 99E8820300360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
(01536) M112462เวจเทเบิ้ล สต็อคพาวเดอร์ (ซอสผงปรุงรส รสซุปผัก)
กอท.ฮล. 99D2081310462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
แซดดับเบิลยูขีดหนึ่ง
กอท.ฮล. 99H7880010561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 50 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190441160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880060561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นฮันนี่ เอช-4388-06เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081470462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
โครเนส โคลคลีน ดีไอ 2012
กอท.ฮล. 99A5990491261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5000S
กอท.ฮล. 99E8820110359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โพลิเมอร์
กอท.ฮล. 99G6830060960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880090561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD1600J
กอท.ฮล. 99E8820020359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
แซดวี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880140561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
เวย์โปรตีน คอนเซ็นเทรท 80 เอชเอสวี (ผลิตภัณฑ์นมชนิดแห้ง)
กอท.ฮล. 99D2081550462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
รับรองกระบวนการผลิต นม
กอท.ฮล. 94F4270021061
รับรองฮาลาลถึง 16/10/2019
HD7200B
กอท.ฮล. 99E8820190359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003030462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190351160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซิงก์ออกไซด์ XS-2 ตราGlobal Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5380030261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ซอสถั่วเหลืองชนิดผง เอสเอสพี002 (ซีอิ๊วผง)
กอท.ฮล. 99D2081380462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอสเอ็ม - 40 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190271160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3200C
กอท.ฮล. 99E8820290360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003110462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 99 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190431160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880050561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นไลม์ แอลเอดับเบิลยู044-08เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081460462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD3502C
กอท.ฮล. 99E8820090359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
แพคผง
กอท.ฮล. 99G6830050960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
แซด (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880080561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD 1100J
กอท.ฮล. 99E8820010359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอสเอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880130561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
สเปรย์ ดราย อินแสตนท์ คอฟฟี่ พาวเดอร์ ซี980/10 (กาแฟสำเร็จรูป)
กอท.ฮล. 99D2081540462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
รับรองกระบวนการผลิต สเปรย์กำจัดยุงและแมลงวัน
กอท.ฮล. 15I5360011061
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003020462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 40 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190341160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: