สินค้า
เอฟซี 99 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190431160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880050561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นไลม์ แอลเอดับเบิลยู044-08เอช (วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081460462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190351160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซิงก์ออกไซด์ XS-2 ตราGlobal Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5380030261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ซอสถั่วเหลืองชนิดผง เอสเอสพี002 (ซีอิ๊วผง)
กอท.ฮล. 99D2081380462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
HD 1100J
กอท.ฮล. 99E8820010359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอสเอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880130561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
สเปรย์ ดราย อินแสตนท์ คอฟฟี่ พาวเดอร์ ซี980/10 (กาแฟสำเร็จรูป)
กอท.ฮล. 99D2081540462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
รับรองกระบวนการผลิต สเปรย์กำจัดยุงและแมลงวัน
กอท.ฮล. 15I5360011061
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2019
HD7000F
กอท.ฮล. 99E8820180359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003020462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD3502C
กอท.ฮล. 99E8820090359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
แพคผง
กอท.ฮล. 99G6830050960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสเอ็ม -3 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190261160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2218J
กอท.ฮล. 99E8820280360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003100462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 95 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190421160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอฟเอ็กซ์ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880040561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
กลิ่นเลม่อนแบบผง เอฟไอ 013167A(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99D2081450462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 40 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190341160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซิงก์ออกไซด์ XS-1 ตรา Global Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5380020261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ไฮโดรไลซ์ เวจเทเบิล โปรตีน แอลบีเอส06-อาร์0 (ซอสปรุงรสชนิดผง)
กอท.ฮล. 99D2081370462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
แคลเซี่ยมซัลเฟตไดไฮเดรต  ตรา GreenCal
กอท.ฮล. 99D1640020361
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
เอฟเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880120561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
ซีเอฟไอ ไฮแฟตพาวเดอร์(เอชเอฟซี 003)(ครีมเทียม)
กอท.ฮล. 99D2081530462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
จำหน่ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I3120010861
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2019
HD6600B
กอท.ฮล. 99E8820160359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003010462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 25 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190331160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3355F
กอท.ฮล. 99E8820080359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โซดาไฟเกล็ด
กอท.ฮล. 99G6830040960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
ซี - คาไลน์ เอส ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190251160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD8200B
กอท.ฮล. 99E8820270359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003090462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 91 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190411160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880030561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
อความิน เอ็มจี โซลูเบิล
กอท.ฮล. 99D2081440462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
HD2408J
กอท.ฮล. 99E8820070359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: