สินค้า
เอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880110561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2200JP
กอท.ฮล. 99E8820040359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตรา Amcor Flexibles
กอท.ฮล. 80J2290010362
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2020
แซดพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880030561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 53 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190461160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซด (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880080561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
เน็กซ์เจน แซน 415
กอท.ฮล. 99A5990511261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD4200B
กอท.ฮล. 99E8820100359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
กำมะถัน
กอท.ฮล. 99G6830080960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
โมโน ซีไอพี ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190291160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD3501C
กอท.ฮล. 99E8820310360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
คิว - แซน เอ็ม ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190211160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD2502C
กอท.ฮล. 99E8820210359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003050462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 77 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190371160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คาลามาย บีพี ตรา Global Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370020261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
HD1600JP
กอท.ฮล. 99E8820030359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
เอสพีอี
กอท.ฮล. 99H7880150561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
แซดพีที (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880020561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 52 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190451160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอช (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880070561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5001S
กอท.ฮล. 99E8820120359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์
กอท.ฮล. 99G6830070960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
เอสพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880100561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
HD2401C
กอท.ฮล. 99E8820300360
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
คิว - แซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190201160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD8100M
กอท.ฮล. 99E8820200359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99D2003040462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
เอฟซี 75 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190361160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซิงค์คาร์บอเนต บีพีซี ตราGlobal Chemical Co., Ltd.
กอท.ฮล. 99H5370010261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
เอสเอ็ม - 45 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190281160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
HD1600J
กอท.ฮล. 99E8820020359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
แซดวี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880140561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
แซดดับเบิลยูขีดหนึ่ง
กอท.ฮล. 99H7880010561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 50 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190441160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880060561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2020
โครเนส โคลคลีน ดีไอ 2012
กอท.ฮล. 99A5990491261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
HD5000S
กอท.ฮล. 99E8820110359
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2019
โพลิเมอร์
กอท.ฮล. 99G6830060960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: